Et betong­konsept fra Ølen Betong

SOLID er i vårt DNA og har fulgt oss på hele reisen.
Først som en solid leverandør, så videre mot en solid framtid.

Vi tror at verdens beste byggemateriale har en solid framtid med sine mange bruksområder, miljøfordeler, sin bestandighet og styrke. I en solid framtid ligger også klare mål om å delta i en bærekraftig utvikling mot reduserte miljøavtrykk i form av lavkarbon betong, karbonfangst og miljøvennlige transportløsninger. Produktserien SOLID består av funksjonstilpasset kvalitetsbetong med formål om å dekke kundens eksakte behov. I en SOLID leveranse ønsker i å bistå kundene våre med kunnskap og ressurser til å velge betong og planlegge utførelse slik at vi sammen får de beste resultatene.

Et godt støperesultat krever:

 • God planlegging.
 • Riktig betong­sammensetting.
 • Grundig forarbeid, utførelse og etterarbeid.
 • Korrekte herdetiltak.

SOLID betong er et produkt i den nye satsingen til Ølen Betong.

SOLID betong setter fokus på kvalitet og oppfølging for å gi det beste resultatet til dekkestøp, gulvstøp og fugefrie løsninger.

SOLID betong designes og tilpasses hver jobb for å oppfylle krav fra byggherre, standarder og anbefalinger i Norsk Betongforening sin publ. 15.

SOLID Gulvbetong med Mapei sitt MAPECRETE® system

Teknologer fra Ølen Betong følger opp planlegging og utførelse for å sørge for riktig betongsammensetning og stabil kvalitet hele veien. Mapei sitt Mapecrete® System kan sammen med Ølen Betong tilby fugefrie gulvløsninger. Ølen Betong og Mapei har bred erfaring og tilbyr opplæring og oppfølging for å sørge for korrekt utførelse av fugefrie gulv.

Støp uten fuger og rissanvisere

Med tre enkle komponenter tilsatt betongen kan du støpe store gulvareal uten å dele gulvet med fuger og rissanvisere. Det betyr:

 • Lavere bygge- og vedlikeholdskostnader.
 • Enklere rengjøring av gulvet.
 • Større fleksibilitet i bruk.
 • Støp gulv på opptil 50 x 50 meter uten fuging og oppskjæring av betongen.

All betong krymper!

For å støpe fugefritt tilsetter man et ekspanderende tilsetningsmateriale som skaper en ekspansjon de første døgnene, samt en svinnreduserende komponent, som reduserer svinnet i betongen. Først får man en ekspansjon i betongen, og deretter et svinn tilbake til utgangspunktet.

Fordel og demp spenning i ekspansjonsfasen

Den tredje komponenten i systemet er stålfiber som fordeler og demper spenninger i ekspansjonsfasen og svinnfasen. Stadig flere velger fugefrie gulv til sine prosjekter.

SOLID Gulvbetong tilsetning

Mapei er en av verdens største tilsetningsstoff-leverandører i byggebransjen og er de som leverer tilsetningsstoffene som brukes i gulvbetongen vår. Disse tilsetningsstoffene gjør en allerede god betong enda bedre og gir et flott resultat når forskaling, utstøping og etterbehandling blir riktig utført. Dette er de mest brukte tilsetningene i SOLID Gulvbetong:

MAPEFAST SA

Mapefast SA for raskere størkning av betong.

 • Raskere avbinding.
 • Kortere tid til glatting/pussing.
 • Redusert avdampning.

MAPEFAST ULTRA N

Mapefast Ultran N for å akselerere herding av betong.

 • Høy fasthet på kortere tid.
 • Effektiv ved lave omgivelsestemperaturer.
 • For å fjerne forskaling tidligere og mer effektivt.

EXPANCRETE

Expancrete brukes for å kompensere betongens uttørkingssvinn.

 • Betongekspansjon de første dagene etter tilsetning.
 • Må alltid være armert med stålfiber.

MAPECRETE SRA-N

Mapecrete SRA-N for å redusere svinn og microriss i betong.

 • Reduserer overflatespenningene i vannet som finnes i kapillærporene.
 • Reduserer uttørkingssvinnet.

SOLID Gulvbetong etter­behandling

Gulv og dekker utført fugefritt med Mapecrete System kan behandles på samme måte som annen betong. Vi anbefaler tetting av bygg ved støpning, slik at høy luftfuktighet oppnås. Ved øvrige tilfeller benyttes herdemembran etter utlegging av betong. Vann og dekk til med plast slik at overflaten holdes fuktig i minimum 7 døgn. Etter at plasten er fjernet tørkes dekkene i moderat varme.

MAPECRETE LI HARDENER

Litiumsilikat basert overflatebehandling som forsterker og støvbinder nye og gamle betonggulv samt andre betongoverflater.

MAPECRETE STAIN PROTECTION

Vann- og oljeavvisende behandling som motvirker flekker til bruk på betong, naturstein og sementbaserte overflater. Basert på modifiserte organiske polymerer i vandig løsning.

MAPECURE WF 75

Voksfri herdemembran for redusert oppsprekking av fersk betong.

MAPECURE 1

Herdemembran basert på parafinvoksemulsjon.

MAPECRETE FILM NOR

Midlertidig herdemembran og enklere glatting av betong.

Hvorfor skal du velge SOLID Gulvbetong?

SOLID Gulvbetong er en betong som bygger på krav i standard og anbefalinger i NB publ. 15, Gulv på grunn. Bruk av riktig betongsammensetning vil redusere fare for riss, oppsprekking, avskalling, kantreisning og behov for vedlikehold og reparasjoner over tid. Ved å velge SOLID Gulvbetong får du:

 • Oppfølging gjennom hele prosjektet.
 • Skreddersydde løsninger.
 • Med SOLID Gulvbetong og Mapei sitt Mapecrete®-System kan du støpe store arealer på flere tusen m2 uten at gulvet må deles opp i mindre felt for å redusere risikoen for skader.
 • Fugefrie gulv er et godt alternativ for å redusere arbeidsmengden og på den måten spare kostnader.
 • Lavere bygge- og vedlikeholdskostnader.
 • Større fleksibilitet ved inndeling av rom i bygg, da det ikke er fuger å ta hensyn til.
 • Med Mapecrete® System lages en betong som er mye mer volumstabil. Også kalt svinnkompensert betong.