Ølen Betong - hjem

Siste saker

Lavkarbonbetong reduserer klimaavtrykket

– Vi har jobbet med lavkarbonbetong i mange år, og ønsker å levere miljøvennlig betong i klasse A som standard, sier teknolog i Ølen Betong, Truls Krossøy. Nå ønsker han seg strengere kvalitetskrav i bransjen.

14.05.2024

Stor aktivitet på Haugalandet

Ferdigbetongavdelingene på Haugalandet ser frem til travle tider. Rogfast troner selvsagt som det største prosjektet fremover, men årsavtalen med GL Prosjektservice sikrer også rekordlevering av ferdigbetong.

15.11.2023

Full drift på Alnabru

Ølen Betong leverer betong til prestisjeprosjektet med å gi Oslo ny reservevannforsyning. Stubberud og bydelen Alna i Oslo er hovedriggområdet for den 11 kilometer lange rentvannstunnelen som skal gå mot Huseby i Vestre Aker. I tillegg drives det en tunnel mot beredskapsbassenget øst for Trosterud.

06.11.2023

Grønnere bilpark

Det siste tilskuddet hos Ølen Betong Transport er to nye helelektriske betongbiler som ble kjøpt inn i vår. Selskapet er godt i gang med å gjøre bilparken grønnere.

27.10.2023