Ølen Betong - hjem

12.000 tonn rør på et halvår

- I løpet av mine 25 år i Risa har jeg aldri vært med på et prosjekt med så store dimensjoner, så dype grøfter og så mye betong levert på så kort tid.

Publisert: 07.07.2017

Slik oppsummerer formann i Risa, Kato Skrettingdal utbyggingen av Stokkalandsmarka på Vigrestad, som hadde oppstart i august 2016. Oppdraget omfattet opparbeidelse av teknisk infrastruktur for to hovedveier, boligområde, grøntanlegg og næringsområde, VA- anlegg og kabelanlegg.

På få måneder ble 11.500 tonn falsrør og 20-25 kummer levert til Stokkelandsmarka. Foto: Risa

Og enorme mengder betongvarer.

Nærmere bestemt 11.500 tonn falsrør og 20-25 spesialproduserte kummer, hver og en på 15-20 tonn.Bare et par uker etter at Risa signerte kontrakten med Ølen Betong i september, gikk første betongleveranse sørover fra Ølen, den første av totalt 500 transporter med ca. 30 tonn på hvert lass.

Omfanget av leveransen var noe uvanlig, og ikke bare på grunn av mengden og dimensjonene. Jobben skulle utføres på kortere tid enn normalt for et oppdrag av denne størrelsen. Det har vært litt «armer og bein» innrømmer salgsleder for betongvarer i Ølen Betong, Knut Magne Østenstad.

- Vi skulle levere varene i løpet av en periode på mellom fem og åtte måneder. Tidsrammen på slike store prosjekt varierer, men denne gangen var vi mer presset på tid enn ellers, sier Østenstad. Like før jul var storparten overlevert fra Ølen Betong til Risa, og Risa-formann Skrettingland sier han er imponert over at varene ble levert i tide på et såpass tidspresset prosjekt.

- Vi var redde for at vi ikke ville få varene levert fort nok på grunn av tidsrammen, men Ølen Betong holdt tiden. Når jeg nå ser tilbake på størrelsen av prosjektet og mengden som skulle leveres er jeg svært fornøyd, spesielt sett i lys av tidspresset, sier han.

I juni måned gjensto ca. 10 prosent av leveransen fra Ølen Betong, hovedsakelig betongvarer som skal til omkjøringsveien på Brusand. Hele anlegget skal overleveres i mai 2018.

Billedgalleri (Foto: Risa)