Ølen Betong - hjem

15 nye biler i 2015

60 betongbiler kjører månedlig ut mer enn 25 000 kubikkmeter ferdigbetong, fra Hammerfest i nord til Lysebotn i sør.

Publisert: 07.01.2016

60 betongbiler kjører månedlig ut mer enn 25 000 kubikkmeter ferdigbetong, fra Hammerfest i nord til Lysebotn i sør. 

Bare i år har vi byttet ut femten av bilene våre, og venter snart inn ti nye betong-biler, fire pumper og to betongsemier, forteller driftsleder i Ølen Betong Transport, Leif Roald Bjelland. Foto: Ellen Marie Hagevik/Medvind24.no


Bilparken i Ølen Betong teller i dag mer enn 60 betongbiler og pumper. Fra en rekke blandeverk leveres det daglig betong til alt fra store samferdselsprosjekt til privatboliger. De ulike anleggene overlapper hverandre med ca. fem-seks mils omkrets hver, og har i løpet av høsten hatt store leveranser til alt fra demninger på Haukeli, ny terminalbro på Flesland og Sandsfjordbru. 

- Betongbilene våre kjøres av veldig dyktige sjåfører som står på kveld som dag, året rundt, forteller driftsleder i Ølen Betong Transport, Leif Roald Bjelland. 

 Mil etter mil 

Ølen Betongs transportselskap er delt inn i tre avdelinger, en for kranbiler, en for transport av element- og betongvarer, og en for betongbiler. Av totalt 100 «tunge biler» utgjør betongbiler, og pumper godt over halvparten. Betongbilene med de rullende Ø-ene legger bak seg nærmere 2,5 millioner kilometer årlig. 

 - Fra Ølen har det i løpet av det siste året gått mest til vei- utbygging av E 134 i Skjold og Stordalen, til Sandsfjordbrua, restaurering av dammer i Etnefjellet, utbyggingen av Fatland sitt slakteri i Ølen, og nye settefiskanlegg, som er under bygging på Fjæra i Etne og Trovåg i Vikebygd. Fra Gismarvik og på Stord sørger bilene for betongleveranser hovedsakelig til lokale entreprenører i haugesundsregionen og den sørlige delen av Sunnhordland. I Bergen har det den siste tiden vært flest leveranser til utbyggingen av Ulriken-tunnelen, ny terminalbro på Flesland, og nå fram- over den nye E39, forteller Bjelland. 

 Fornyer for miljøet 

Av miljøhensyn fornyes bilparken kontinuerlig. Etter seks-sju år på veiene er betongbilene modne for utskifting. I løpet av dette og neste år skal et betydelig antall av betongbilparken byttes ut, og inn kommer nye «glis», av typen Mercedes Arocs og Volvo FMX. - Vi selger bare ut ca. halvparten av de vi kjøper inn, så bilparken vår har økt jevnt de siste årene. Bare i år har vi byttet ut femten av bilene våre, og til neste år ventes inn ti nye betongbiler, fire pumper og to betongsemier, sier Bjelland. Også de andre selskapene i Ølen Betong-gruppen fornyer bilparken. - I 2015 fikk vi inn tre biler, en Pumi og en stor pumpe. I april får vi inn to nye biler. Alle disse skal erstatte eldre kjøretøy, sier daglig leder i Sandnes Betong, Geir Finnesand. Sandnes Betong venter seks nye betongbiler, tre nye pumper, to nye semitrekkvogner og ei ny tipptralle.