Ølen Betong - hjem

8.600 betongelementer til E 39

I slutten av juni starter Ølen Betong produksjonen av veggelementer til nye E 39 mellom Os og Bergen. Totalt skal det produseres og leveres rundt 8600 elementer med en samlet flate på over 160.000 kvadratmeter.

Publisert: 15.08.2016

Av: Torleif Heggebø, Medvind24.no

Ølen Betong har levert ferdigbetong og elementer til en rekke samferdselsprosjekter land og strand rundt. Den nye E 39 mellom Svegatjørn i Os og Rådalen i Bergen blir ikke noe unntak. Rundt 8.600 vegg- elementer, produserte i Mølstrevåg i Sveio, kommer til å vise igjen. Veien skal etter planen åpnes i 2021/22.

- Vi skal levere veggelementer til Veidekke Entreprenør sin del av prosjektet; den såkalte K10-entreprisen, som gjelder strekningen Svegatjørn – Fanavegen. Produksjonen starter i Mølstrevåg i slutten av juni, og første båtlast nordover er planlagt rundt årsskiftet, forteller divisjonsleder for element i Ølen Betong, Geir Arild Søndenå.

Det er også inngått avtaler om levering av 120.000 kubikkmeter ferdigbetong til prosjektet.

Flere rekker med betongelementer til tunnel, klare til å lastes på båt, på lagerplassen utenfor vår fabrikk i Sveio
Veggelementene blir produserte i Sveio. Deretter skal de lagres på Høyantangen før de fraktes videre til E 39.

Over 23 kilometer tunnel

Veidekke Entreprenør sin del av arbeidet omfatter blant annet driving av Lyshorntunnelen, en toløpstunnel på 9,2 kilometer, og Skogafjelltunnelen på 1,5 kilometer. I tillegg skal det drives en vanntunnel på 1,7 kilometer. K10-kontrakten omfatter seks tunnelportaler, over 23 kilometer tunnel, 160 000 kvadratmeter vegg- elementer i betong, fire bruer med spennarmering og 1,3 mål natursteinsmur. Transporten av veggelementer fra Mølstrevåg til et 10 mål stort mellomlager, som Ølen Betong har leid på Hanøytangen, skal utføres av naboen litt lengre ute i Ølensfjorden, Arriva Shipping.

- Arriva Shippings ”M/V Norsund” kommer til å gå i jevn trafikk mellom Mølstrevåg og mellomlageret på Hanøytangen, totalt 15-20 turer med ca. 520 elementer om bord hver tur. To biler fra Ølen Betong Transport skal stå for den videre transporten inn i anleggsområdet når elementene skal monteres, forteller Søndenå.

Betydelige leveranser av kommunalvarer

I tillegg til kontrakten med Veidekke Entreprenør har Ølen Betong også inngått kontrakt med Vassbakk & Stol om leveranser av kommunalvarer for 7,5 millioner kroner.

- Vi har avtale om å levere rør og kummer i forbindelse med vann- og avløpsarbeidene det karmøybaserte selskapet har for hovedentreprenøren, forteller Søndenå. Med forventede tilleggsleveranser kommer Ølen Betong til å levere kommunalvarer for en samlet verdi på over 10 millioner kroner. Totalt skal Ølen Betong levere veggelementer, ferdigbetong og kommunalvarer for flere hundre millioner kroner til dette prosjektet. Inngåtte avtaler betyr leveranser fram til utgangen av 2019. Veien mellom Os og Bergen blir bygget som firefelts motorvei – to felt i hver retning. Den får fem toplanskryss og er en del av Kyststamveien på Vestlandet, men også pulsåren i et tett nett av lokaltrafikk.