Ølen Betong - hjem

9000 elementer til fire tunneler på E134

Entreprenørene er klare for å ta fatt på byggingen av fire tunneler på nye E134 gjennom Kongsberg. Det er også elementfabrikken hos Ølen Betong.

Publisert: 20.06.2017

Kongsbergtunnelen vil gå i to løp. Tunnelmunningen på vestsiden vil ligge ca. en kilometer sør for Kongsberg sentrum. Foto: Statens vegvesen.

Mens utsprengingene av de nye tunnelene på E134 pågår i Kongsberg i sommer, lader Ølen Betongs fabrikk i Sveio opp til produksjonsstart av tak- og veggelementer til fire tunneler på strekningen. Totalt skal det produseres mer enn 140.000 kvadratmeter til den 13,5 kilometer nye europaveien fra Damåsen til Saggrenda i Kongsberg.

Den nye veien er delt opp i delprosjekter, hvor tre ulike entreprenører har fått kontrakt på hver sin parsell. Veidekke og Implenia Norge har arbeidene på de to østligste strekningene. Norsk Bergsikring skal montere elementer for trioen Bertelsen og Garpestad AS/ Metrostav AS/HAG Anlegg AS, som har entreprisen på den tredje og vestligste strekningen.

- Vi starter opp med produksjonen til det østligste prosjektet i høst. Produksjonen til de ulike prosjektene vil deretter gå parallelt, og vi kommer til å produsere sammenhengende til våren 2018, sier Geir Arild Søndenå, divisjonsleder for element

Og alle har bestilt elementer fra Ølen Betong.

Allerede i 2016 ble Ølen Betong tildelt kontrakt med Veidekke som bygger veien mellom Damåsen og Myntbua. Denne parsellen omfatter den to kilometer lange Kongsbergtunnelen, som skal bygges som to pa-rallelle tunneler.Nylig gikk også Implenia Norge for elementer fra Ølen Betong til sin del av strekningen, den midterste parsellen mellom Myntbrua og Trollerudmoen.

- Dette er den største og mest kompliserte delstrekningen av prosjektet. Den omfatter Svartåstunnelen, som vil ha to parallelle tunnelløp over ca. 1,5 kilometer, forteller Søndenå. Den vestligste strekningen av prosjektet, Trollerudmoen-Saggrenda, er fem kilometer lang, og omfatter to tunneler; Moanetunnelen (0,3 km) og Vollåstunnelen (0,5 km).

- Med leveransen til denne strekningen vil vi totalt produsere i overkant av 9000 elementer. Vi regner med å starte elementtransporten østover i månedsskiftet november/desember når monteringen begynner, sier Søn-denå. Nye E134 gjennom Kongsberg skal etter planen åpnes høsten 2019.