Ølen Betong - hjem

Aktiv vintersesong og gode framtidsutsikter

Nytt handelssenter, ny europavei, prosjekter ved Forsvarets grensevakt i nord og nytt sykehus har medført stor aktivitet ved Kirkenes Ferdigbetong gjennom høsten og vintersesongen. Fremdeles står mange leveranser igjen i tiden framover for bedriften, som har Ølen Betong som største aksjonær.

Publisert: 24.09.2015

Investering i flere nye biler, hengere og pumper gjør at Kirkenes Ferdigbetong nå har en moderne og tidsmessig maskinpark og transportmateriell.

Nytt handelssenter, ny europavei, prosjekter ved Forsvarets grensevakt i nord og nytt sykehus har medført stor aktivitet ved Kirkenes Ferdigbetong gjennom høsten og vintersesongen. Fremdeles står mange leveranser igjen i tiden framover for bedriften, som har Ølen Betong som største aksjonær.

- Høsten 2014 startet vi leveransene til Kirkenes Handelspark. Totalt leverte vi cirka 2000 kubikkmeter ferdigbetong til prosjektet, som ble fullført på rekordtid. Senteret åpnet dørene tidlig i juni, sier daglig leder i Kirkenes Ferdigbetong, Terje Jakola. 

Det foreligger planer for ytterligere utbygginger alt fra høsten av, noe som kan bety nye leveranser. 

Europavei til Russland 

Kirkenes Ferdigbetong har investert blant annet i renovering av anlegget i Vadsø.

- Hovedleveransene våre i disse dager er sprutebetong for sikring av en 690 meter lang tunnel på Europavei 105 (E105) mellom Bjørkheim og Elvenes i Sør- Varanger kommune. Arbeidene med dette foregår stort sett på natterstid, på oppdrag fra hovedentreprenør Veidekke, forteller Jakola. 

E105 er eneste riksveiforbindelse mellom Norge og Russland. 

- Totalt skal vi levere 9000 kubikkmeter betong til dette veiprosjektet. Så langt har vi levert mindre enn halvparten. Ennå gjenstår leveranser til både frost- og brannsikring og til portaler. Disse leveransene skjer etter sommerferien, og til neste år skal det bygges en ny bro over Pasvikelva ved Evenes. 

- Forøvrig har vi åpnet egen avdeling for salg av betongvarer produsert ved Ølen Betong i Ølensvåg, og har blant annet levert alle betongvarer til E105-prosjektet. 

Sykehus og forsvarsprosjekt 

I 2017 skal Kirkenes sitt nye, 19 500 kvadratmeter store sykehus etter planen stå ferdig. 

- For vår del startet leveransene av betong i mai i år. Arbeidene nå består i støpingen av åtte meter høye vegger som etter hvert skal bli energisentralen i anlegget. Betongarbeidene til dette prosjektet er planlagt fullført til jul i år, så jeg regner med en hektisk høst, sier en fornøyd Jakola, som også kan føre leveranser til Forsvarets grensevakt i nord på kundelisten. 

Roligere i Vadsø 

- Avdelingen vår i Vadsø har hatt en heller rolig vinter, men aktiviteten tok seg opp etter påske. Flere mindre prosjekter er kommet i gang langs kysten. 

Utfordringene våre i dette området er lang transport opp mot 30 mil hver vei. Særlig vinterstid, men også langt ut i juni, kan uvær og snø på fjellovergangene være en utfordring, forteller Jakola.