Ølen Betong - hjem

Full drift på Alnabru

Ølen Betong leverer betong til prestisjeprosjektet med å gi Oslo ny reservevannforsyning. Stubberud og bydelen Alna i Oslo er hovedriggområdet for den 11 kilometer lange rentvannstunnelen som skal gå mot Huseby i Vestre Aker. I tillegg drives det en tunnel mot beredskapsbassenget øst for Trosterud.

Publisert: 06.11.2023

Blandeverket på Alnabru med en hjullaster og bulkbil utenfor.

Ølen Betong leverer betong til prestisjeprosjektet med å gi Oslo ny reservevannforsyning. Stubberud og bydelen Alna i Oslo er hovedriggområdet for den 11 kilometer lange rentvannstunnelen som skal gå mot Huseby i Vestre Aker. I tillegg drives det en tunnel mot beredskapsbassenget øst for Trosterud.

— Her skal det være forholdsvis jevn produksjon fram til vi skal være ferdig med leveransen av sprøytebetong til prosjektet i 2024. Det blir døgndrift, med unntak av søndagen som er fri, forteller prosjektleder i Nordic Concrete Group AS (NCG), Ove Ugelstad.

I snitt blir det nå produsert 300 m³ i uken, noe Ove betegner som en forholdsvis liten produksjon. Prosjektet går fremover i god fart, og uten de store problemene.

— Kunden er godt fornøyd, og det er bra. Utfordringen vår med det mobile blandeverket er at det er rigget på et veldig lite område. For å utnytte plassen best mulig, måtte vi sette tilslagssiloer 90 grader på blandeverket, slik at vi får alt inn på området. To blandeoperatører går på skift hver uke, totalt er det fire blandere og ni sjåfører på prosjektet.

Samtidig som driften på Alnabru går for fullt, har vi nå pakket ned på Drammensprosjektet. Bane NOR bygger nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen, hvor målet er at det skal kjøres fire tog i timen mellom Oslo og Tønsberg. Blandeverkene til Ølen Betong og Hokksund Betong i Drammen er nå ferdig med sine leveranser til jernbaneprosjektet.

— Det har vært noen hektiske, men lærerike år, forteller Ove, som kom inn som prosjektleder for to år siden.

— I snitt fra september 2021 til oktober 2023 har vi levert omtrent 650–700 kubikk per dag, i noen perioder bikket vi over 1000 m³ pr dag. Det var veldig mye logistikk som skulle på plass når det gikk 25 biler på dagtid, og opp mot 15 biler på nattestid.

— Og midt i dette fikk vi både koronapandemien, sementkrisa og streik. Det ble ganske mye på en gang, men vi har vært en flott gjeng på jobb. Det betyr mye at folk trives og gjør en så god jobb som de gjør, avslutter Ove fornøyd.