Ølen Betong - hjem

Ansattes representanter i styret

I Ølen Betong har de ansatte hatt fast plass i styret gjennom mange år. Det har nylig blitt avholdt valg for en ny periode. Oddvar Hølland og Tove Skjølingstad Ronæs kan gratulere hverandre med valget.

Publisert: 02.03.2012

Mellom de kandidatene som var foreslått ble det Oddvar Hølland og Tove Skjølingstad Ronæs, som fikk flest stemmer og nå skal representere de ansatte i bedriftens styre. Begge har lang fartstid i Ølen Betong. Virksomheten har vokst og har etter hvert fått mange kvinner i arbeidsstokken. Derfor er det ekstra hyggelig at de to ansattes representantene denne gangen ble en kvinne og en mann. Tradisjonelt har denne type virksomhet vært kjent for å være mannsdominert innen produksjon, salg og transport, noe som er i ferd med å endre seg. Selv om de aller fleste kvinnene er å finne innen administrasjonen så er de også representert både i elementfabrikken og i transportselskapet.

Oddvar Hølland arbeider med salg av betongvarer til anleggsmarkedet, mens hans kollega, Tove S. Ronæs, i mange år har vært å finne på bedriftens regnskapskontor.

De to som får avløsning nå er Jarle Sandvik og Knut Magne Østenstad.