Ølen Betong - hjem

Åpner blandeverk nr. 7 i Arendal

Ribe Betong er i innspurten med sitt sjuende betongblandeverk. Mandag 13. juni ble det gjennomført en vellykket prøveblanding i den nye fabrikken på Brekka i Arendal.

Publisert: 22.07.2016

Det nye anlegget med 4 siloer
Anlegget får en produksjonskapasitet på ca. 70 kubikkmeter betong i timen. Anlegget har fem sementsiloer og seks tilslagssiloer.

Av Torleif Heggebø, Medvind24

Totalt er det investert rundt 15 millioner kroner i nytt anlegg, i tillegg til tre nye biler og en hjullaster til en kostnad av rundt 8,5 millioner kroner.

Klart i tide

- Det gjenstår litt finpuss. Vi skal bygge inn selve fabrikken og det skal opparbeides en vaskeplass før vi er klare for normal drift. Planen var å starte produksjon i slutten av juni, men vi sliter med å finne vann. Kommunalt vann er ikke tilgjengelig i området, så før vi får på plass vårt eget, venter vi også med igangkjøringen, forteller Roger Ribe, daglig leder i Ribe Betong, som regner med at det blir rett etter sommerferien en gang.

- Det viktigste for oss har vært å ha anlegget på plass i god tid før byggingen av den nye firefelts E 18 mellom Tvedestrand og Arendal starter, forteller Ribe, som er svært glad for endelig å være i mål med prosjektet.

Han forteller om en lang prosess som startet med søknader for fire år siden. Grunnarbeidene startet ved påsketider i år. Arbeidene er utført med Ribe Betongs egne maskiner.

- Det har tatt lang tid, og vi har brukt store summer på konsulenttjenester for å få alle formaliteter på plass. I mellomtiden har vi transportert betong på «billigsalg» for å holde på kundene i arendalsområdet. Med anlegget på plass blir det mer samsvar mellom transportkostnadene og de prisene vi kan ta, sier Ribe.

Nye medarbeidere

Snart begynner utbyggingen av hele den 23 kilometer nye strekningen av E 18. Prosjektet, som er planlagt å være ferdig høsten 2019, omfatter en 20 til 23 meter brei vei, fire tunneler med lengder fra 200 til 600 meter og seks større broer. Den nye veien får to plankryss med kopling til dagens E18. Med byggingen av nytt anlegg i Arendal er det også behov for flere medarbeidere.

- Vi har ansatt fire nye med- arbeidere til drift av anlegg og nye biler, og kommer ellers til å dekke mannskapsbehovene med personell fra Lillesand når stor aktivitet tilsier det, forteller Ribe. I tillegg til leveranser til det store veiprosjektet har Ribe Betong det lokale nærings- og privatmarkedet som kunder. Med nytt anlegg er håpet å kunne utvide tilbudet og få større leveranser til dette markedet i Kragerø-området.