Ølen Betong - hjem

Kan bli Årets anlegg 2015

Ølen Betong sto i fjor for alle betongleveranser til den 2,8 kilometer lange, nye E134 fra Solheim til Skjoldavik i Vindafjord. Strekningen har fanget nasjonal oppmerksomhet, og er nå nominert til prisen for Årets anlegg 2015.

Publisert: 24.02.2016

Det er Byggeindustrien som står bak prisutdelingen, som dette året går av stabelen under Byggedagene i Oslo 8. og 9. mars. Blant flere hundre ulike prosjekt har altså nye E134 fra Solheim til Skjoldavik stukket seg frem, og er plukket ut av et hundretals kandidater som en de tre beste. Og betongen til anlegget kommer fra Ølen Betong.

- Til sammen har vi levert rundt 9000 kubikkmeter ferdigbetong og 3960 kvadratmeter veggelementer til veiprosjektet, sier Stian Berge, divisjonsleder for ferdigbetong.

Prosjektet består av totalt 2,8 kilometer ny vei, en rundkjøring, syv broer for lokale veier, og en 43 meter lang gang- og sykkelbro.

- Dette er ikke noe stort anlegg samanlignet med mange andre samferdselsutbygginger i fjor. Likevel var det et komplisert prosjekt med flere utfordringer; anlegget lå tett til skole, nær et fredet område og det var mye dårlig bergmasse. Likevel ble prosjektet gjennomført på ein måte som jeg tror juryen bak prisen har bitt seg merke i, forteller prosjektleder i Statens Vegvesen, Asbjørn Opedal.

Hele veianlegget består av 2800 meter ny europavei, Vikanestunnelen (280 meter), Eggjatunnelen (380 meter) og et toplanskryss mellom tunnelene. I tillegg er det ca. fem kilometer sideveier, jordbruksveier, avkjøringsramper, rundkjøring og sykkel- og gangstier.

Syv broer på total 322 meter bidrar til å binde sammen europaveg, fylkesveg, kommunal veg og eiendommer. Juryeleder Arne Skjelle i Byggenæringens landsforening sier til bygg.no at de gode prosjektene i konkurransen har vært svært dyktige på samhandling i gjennomføringsfasen.

 - Vi ser at det er stort fokus på miljø, HMS og kvalitet, og opplever også hvordan prosjektene erkjenner de utfordringene som bygg- og anleggsvirksomheten i dag gir for de som vil drive seriøst, sier Skjelle.

Les mer om prosjektet og nominasjonen her.