Ølen Betong - hjem

Årsregnskap 2020 for Ølen Betong AS

Publisert: 06.07.2021

Ølen Betong sin samferdselsfabrikk i Sveio

Ølen Betong hadde en omsetning på 585 millioner kroner og et resultat etter skatt på 19 millioner kroner i 2020.

Ølen Betong AS hadde et godt år i 2020, og er så langt ikke vesentlig påvirket av covid19-pandemien.

Årsregnskapet viser en omsetning i 2020 på MNOK 585 mot MNOK 611 i 2019. Nedgangen skyldes primært utsettelse av enkelte prosjekter for Divisjon Element som leverer prefabrikkerte betongelementer til tunnel og samferdsel.

Driftskostnader er stabile i forhold til omsetning. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) er MNOK 41 i 2020 mot MNOK 40 året før.

På grunn av en omstrukturering av konsernet der Ølen Betong AS ikke lenger er morselskap, har finansinntekter blitt redusert fra 2019 til 2020 gjennom bortfall av utbytte fra datterselskaper. Resultat etter skatt er MNOK 19 i 2020 mot MNOK 42 i 2019. Mottatt utbytte utgjorde MNOK 22 i 2019.

Også 2021 ser ut til å bli et godt år for Ølen Betong AS. Starten av året er noe påvirket av den lange kuldeperioden, men selskapet forventer god aktivitet utover året og tror det er realistisk å oppnå årsbudsjett totalt for 2021.

For mer informasjon, kontakt:
Lars Norekvål, daglig leder Ølen Betong AS – Tlf. 930 15 544

Om Ølen Betong

- Ølen Betong AS er en av Norges ledende leverandører av ferdigbetong, betongvarer og betongelementer til tunnel og samferdsel med produksjon på mange lokasjoner i Norge. Hovedkontoret er i Ølensvåg, 5 mil øst for Haugesund. Selskapet er en del av Nordic Concrete Group (NCG). NCG konsernet har eierinteresser i rundt 60 betongstasjoner i Norge, og er med det blant de største betongprodusentene i landet. Samlet brutto omsetning i konsernet var i 2020 på 3.3 mrd. kroner.