Ølen Betong - hjem

Betong til oppdrett

De siste tre årene har Ølen Betong vært leverandør til noen av landets mest moderne oppdrettsanlegg. Nå er betongproduksjonen til et av verdens mestproduserende settefiskanlegg i gang.

Publisert: 28.09.2017

- I løpet av det neste halvannet året skal vi levere totalt 10.000 kubikk betong til Lerøy Sjøtroll sitt nye oppdrettsanlegg på Fitjar. Dette er den største enkeltleveransen fra fabrikken vår på Stord siden trekantsambandet ble åpnet, sier Stian Berge, divisjonsleder for ferdigbetong.

Det nye smoltanlegget ved Kjærelva i Fitjar starter produksjonen i 2019. Foto: Lerøy Sjøtroll.

Anlegget på Fitjar blir 20.000 kvadratmeter stort. Det er det tredje i rekken av større oppdretts- prosjekter hvor Ølen Betong har vært leverandør de siste årene.

Divisjonsleder for ferdigbetong, Stian Berge.

Total Betong, som var entreprenør på Marine Harvest sitt settefiskanlegg på Fjæra i Etne, har spesialisert seg på landbaserte oppdrettsanlegg, og er nå i gang med byggingen av Sjøtroll sitt nye smoltanlegg på Fitjar. Også denne gang med Ølen Betong som samarbeidspartner.

- Teknologien innen oppdrettsnæringen har vært i stor utvikling, og mange bygger nå nye anlegg på land for å effektivisere driften. Land- baserte anlegg er en av våre største satsings- områder, og vi har flere prosjekter på gang i hele Norge. Med fabrikker i de fleste deler av landet, vil Ølen Betong være en aktuell samarbeidspartner for oss på flere av lokasjonene, sier daglig leder, Kurt Helland i Total Betong.

Juni 2015 startet Ølen Betong leveransen av ferdigbetong til settefiskanlegget på Fjæra. I litt over et år gikk det med 6.500 kubikkmeter til det 7000 kvadratmeter store anlegget for lakseyngel.

Samtidig gikk leveransene fra Ølen til Trovåg i Vikebygd, hvor den tredje av fire haller på totalt 22 mål nå er under bygging. Utbygger Bremnes Seashore har startet produksjonen i to av hallene, og reiser hall nummer tre sommeren 2017. Til sammen har Ølen Betong levert ca. 4.000 kubikkmeter til Byggservice som er entreprenør i Trovåg.

Anlegget blir et av de største i regionen med konsesjon på 10 millioner smolt årlig. Og 30. mai gikk altså første leveranse til nok en gigant innen norsk oppdrett. Lerøy Sjøtroll sitt anlegg på Fitjar vil bli et av de største og mest- produserende settefiskanlegg i verden.

- Leveransene til oppdrettsanlegg har ballet på seg den siste tiden og det ser ut som om den store byggeaktiviteten i oppdrettsnæringen kommer til å holde seg. Dette er store prosjekter for oss med betydelige volum, så vi holder et øye med hva som beveger seg i næringen. Det er også veldig kjekt når entreprenører som har spisskompetanse på denne typen anlegg velger å benytte oss til flere prosjekter, sier Berge.