Ølen Betong - hjem

Siste storstøp på Betongbro, T3 Flesland, Bergen

Ølen Betong avdeling Laksevåg leverte 18. mars siste storstøp på den 230 meter lange betongbrua i tilknytning til det nye terminalbygget på Bergen lufthavn, Flesland.

Publisert: 28.03.2016

Betongbru foran ny terminal på Bergen Lufthavn, Flesland

God planlegging er som alltid viktig

Støpen ble gjennomført fredag 18. mars 2016. Oppdragsgiver er Avinor AS - Bergen lufthavn, Flesland. og entreprenør er PEAB. Oppdraget gjennomføres som en totalentreprise og det vil ta omlag halvannet år å ferdigstille brua.

Betongbrua vil fungere som adkomstvei til andre etasje på terminalen og blir som på Oslo lufthavn, avgangshall i én etasje og ankomsthall i en annen.

Avdelingsleder for Bergen, Knut Ståle Lyngstad og Teknologileder i Ølen Betong Roar Vigre var med på gjennomføringen av storstøpen som var på totalt 517 m3.

- Igjen er vi overbevist om at god planlegging og tidlig oppstart er viktige faktorer for å sikre en god leveranse. Vi møtes klokken 02:00 og gikk gjennom kvalitetsplan for støp, sjåfører og testing av egenskaper. Etter dette så gikk alt på skinner, sier Vigre.

God erfaring

Vårt personell i Bergen har nå de siste årene fått opparbeidet seg gode erfaringer med store leveranser og prosjekter. Nå gleder vi oss til å få startet opp den nye fabrikken på Fana slik at vi kan samkjøre avdelingene på Laksevåg og Askøy. Dette er vi sikre på vil gi gode synergier til våre kunder, slik at leveransene vil være effektive med god logistikk. Det vil også øke vår leveringskapasitet i region Bergen.

Prosjektleder i PEAB Magne Oppedal var tydelig fornøyd med dagens leveranse, og kunne også gi gode tilbakemeldinger om den totale leveransen.

- Betongen har vært stabil på alle egenskaper og jeg vil spesielt trekke fram konsistens og luftinnhold. I tillegg er det god kvalitetsikring av leveranser og effektiv logistikk her i Bergen sier Vigre, og berømmer avdelingsleder Knut Ståle Lyngstad for bra gjennomføring.

Nytt terminalbygg åpner i 2017

Byggingen av den nye terminalen, terminal 3, vil bety nær en dobling av kapasiteten. Dette vil også øke flyplassens servicegrad og evne til å ta imot ny trafikk. Det nye terminalbygget skal være ferdigstilt våren 2017.

Billedgalleri