Ølen Betong - hjem

Bygger intern kompetanse

Ølen Betong satser på intern kompetansebygging. Obligatoriske e-læringskurs for de ansatte gir en tryggere arbeidsdag.

Publisert: 07.08.2017

Ølen Betongs satsing på intern kompetansebygging de siste årene er en viktig prioritering i selskapet.

- Vi har utviklet flere e-læringskurs som de ansatte skal gjennomføre. Vi ønsker en trygg og sikker arbeidsplass, sier Åse Markhus Berge, opplæringskoordinator i Ølen Betong.

Dette året har Ølen Betong gjennomført et norskkurs for 11 produksjonsarbeidere og trucksjåfører fra Polen og Litauen.

Ølen Betong har lansert et sikkerhetskurs som e-læringskurs. Meningen er at de ansatte skal bli bevisste på hva som blir forventet av dem på jobb, hvordan de skal opptre og ikke minst hva krav som finnes. Det er også utviklet et e-læringskurs for betongsjåfører. Kurset er en film som viser sjåførenes ulike arbeidsoppgaver og utfordringer de vil møte gjennom arbeidsdagen.

Så langt har godt over 300 av de totalt 450 ansatte i Ølen Betong Gruppen gjennomført kurset. Etter hvert skal også samarbeidspartnere som jobber på ØB-selskapene sine industri -og anleggsområder ta kurset. Kursene finnes også i engelsk versjon.

- For oss er det viktig å få gjennomført og dokumentert opplæringen vi har med tanke på sikkerhet. Bransjen er i utgangspunktet utsatt for ulykker, det er viktig å forhindre de så godt vi kan. Sikkerheten på jobb må vi ta på alvor. Det handler mellom annet om at de ansatte har opplæring og sertifisering på de maskiner og utstyr som brukes i hverdagen. I tillegg er det viktig at vi tar vare på hverandre og at vi er med på å bidra til en trygg arbeidsplass. «Bry deg!» var også hovedtema i HMS-uken tidligere i år.

Et annet relevant kurs som Ølen Betong skal være arrangør for er A0. Alle som driver med betong- transport må gjennomføre et A0-kurs etter at de har fått litt erfaring fra bransjen. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet, og er et opptreningsprogram for pumpeoperatørene og de som jobber med betong- transport. I juni gjennomfører Ølen Betong dette kurset internt i bedriften, ved å bruke kompetanse fra egne rekker.

- Vi har veldig mange dyktige ansatte med lang erfaring og solid kompetanse. Det er veldig kjekt at vi kan bruke denne kompetansen inn mot kursing, og ikke minst blir kursene enda mer aktuelle siden vi kan knytte kurskompetansen opp mot situasjoner i egen arbeidsdag. Åse skryter også av den interne IT-avdelingen, som har utviklet noen av kursene, og som ikke minst har knyttet kursene opp mot personalsystemet.

- Dette fører til at vi har god oversikt over hvilken opplæring og hvilke kurs hver ansatt har. Dermed kan vi lett dokumentere kompetansen vår når vi har behov for det, sier hun.