Ølen Betong - hjem

E134 Skjoldavik Solheim

Ølen Betong fått jobben med å levere betong og tunellelementer til prosjektet E134 Skjoldavik-Solheim.

Publisert: 04.09.2013

Illustrasjon av en bro som går over en bekk og videre inn i en tunnel
Fra vegvesenet sin illustrasjon av prosjektet

Avtale med Skanska

Avtalen er gjort med Skanska som vant anbudet på jobben fra Statens Vegvesen tidligere i år. Grunnarbeidene er allerede begynt og det er Skanska-eide Vassbakk & Stol som skal utføre arbeidet.

Leveransen til Ølen Betong omfatter ca. 10 000 m³ betong og ca 5 000 m² betongelementer til to veitunneler i prosjektet.

Prosjektet

Prosjektet omfatter bygging av totalt 2,8 kilometer ny E134. Veien blir lagt over i en ny trasé mellom kirka i Skjold og fram til Solheimskrysset.

Inkludert i de 2,8 kilometerene skal det bygges to tunneler og flere bruer. Vikanestunnelen blir 360 meter lang, mens Eggjatunnelen blir 320 meter lang.  I tillegg blir det bygd omtrent fem kilometer med sideveier, lokalveier, traktorveier og gang- og sykkelveier i tillegg til selve E134.

Arbeidet startet sommeren 2013, og er planlagt ferdigstilt i desember 2015.

For å lese mer om prosjektet, anbefaler vi denne informasjonsbrosjyren fra Statens Vegvesen.