Ølen Betong - hjem

Etablerer selskap for knuseanlegg

For å sikre seg tilstrekkelig betongstilslag i fremtiden, satser Ølen Betong nå på eget selskap med mobilt knuseanlegg sammen med Reddal Sand. Nyetablerte Nor Aggregates AS begynner produksjonen av maskinsand allerede i mars.

Publisert: 02.03.2015

- Dette er et avgjørende område å bygge egen kompetanse på. Det blir mindre naturssand å ta av og restriksjonene blir strengere. Det er viktig å ta hensyn til de naturressursene vi har. For å sikre oss tilstrekkelig sand og stein til betongtilslag vil vi derfor knuse egne fjellmasser for lage maskinsand til produktene våre. Ved å etablere et eget selskap med kompetanse på dette, sikrer vi oss at vi får akkurat den kvaliteten vi trenger og som kundene forventer fra oss, sier daglig leder i Ølen Betong, Svein Atle Berge, som sammen med Grimstad-baserte Reddal Sand står bak nyetablerte Nor Aggregates AS.

Fremtidsrettet

Det investeres nå ca 15 millioner kroner i det nye selskapet som vil ha to-tre ansatte. Nor Aggregates AS vil også ha Norges første, og så langt eneste anlegg, som er rustet for full produksjon utendørs uavhengig av værforhold.

I slutten av mars vil det mobile anlegget være på plass i Mølstrevåg, Sveio, der Ølen Betong nå bruker steinen i sin produksjon. Fjellmassene som sprenges ut blir dermed betongtilslag som skal brukes i elementproduksjonen ved anlegget. Det nye anlegget vil produsere mellom 150 og 200 tonn per time.

- I dag bruker vi mellom 75 – 80 % knust masse i betongen, resterende tilslag er natursand. Resepten har vist seg å gi tilsiktet kvalitet, og vi jobber nå mot å kunne lage betong basert på 100 % tilslag fra knuste masser. Det er dette som er fremtiden, sier Morten Pedersen, daglig leder i Reddal Sand og påtroppende daglig leder for Nor Aggregates AS.

Samarbeidet mellom Ølen Betong og Reddal Sand begynte allerede i 2006, da Ølen inngikk samarbeid med Ribe Betong om leveranser av betong til E18-utbyggingen. Reddal Sand var da tilslags-leverandør til prosjektet.

- I løpet av dette prosjektet fant vi ut at vi fungerte godt sammen som samarbeidspartnere. Der Ølen Betong var gode på betong, var vi gode på produksjon av tilslag til betong. Dette samarbeidet førte til at vi fant løsninger som andre har sett på som umulige, sier Pedersen.

I 2012 startet Reddal Sand og Ølen Betong et forprosjekt basert på utvikling av betongtilslag ved Ølen Betong sitt anlegg på Gismarvik. Målsetningen var å finne rett sammensetning av maskin- og natursand som betongtilslag for å kunne møte behovet for mer betong i en fremtid der natursanden minker.

- Det har vært så vellykket at vi nå velger å investere i nytt utstyr for kunne produsere topp kvalitet på den mest lønnsomme og miljømessig beste måten, sier Pedersen.

Kombinerer kompetanse

Sammen har Reddal Sand og Ølen Betong knekt koden for den rette sammensetningen av maskinsand til betong, mener Berge.

- Det krever enorm nøyaktighet for å få den kvaliteten vi ønsker. Ølen Betong vet hva som trengs i produktene og kjenner kundesiden, mens Reddal sitter på ekspertisen rundt produksjon av maskinsanden. Det er kombinasjonen av denne kompetansen som gjør det mulig å få til eget mobilt knuseanlegg som leverer den kvaliteten vi trenger, mener Berge.

Reddal Sand har knust fjellmasser og produsert maskinsand i ti år, og knuser i dag maskinsand og pukk på hele Sørvestlandet.

 - Knusing av fjell er en fremtidsrettet satsing, og dette er et nødvendig steg å ta for å sikre tilslag i fremtiden. For å kunne satse ytterligere på knusing var vi avhengige av å ha med oss en leverandør som kjenner bransjen slik som Ølen Betong gjør, sier Pedersen.

Ølen Betong eier 51 % av Nor Aggregates AS, Reddal Sand eier 49 %.