Ølen Betong - hjem

Flere avtaler på Ryfast

Det er i juni inngått tre større avtaler på ferdigbetongleveranser og tunnelelementer til Ryfast-prosjektet. Ølen Betong har allerede levert til prosjektet fra to mobile blandeverk siden høsten 2013, og disse nye avtalene sikrer ytterligere aktiviteten.

Publisert: 24.06.2014

Techwill Cobra mobilt blandeverk på Hundvåg, like utenfor Stavanger

Hundvågtunnelen

Kruse Smith Entreprenør har tildelt Ølen Betong leveransene av ferdigbetong og tunnelelementer til Hundvåg-tunnelen i Stavanger. Kontrakten består av 73 000 m³ ferdigbetong og 80 000 m² elementer. Betongelementene vil bli produsert på en av våre fabrikker i Sandeid eller Sveio, mens betongen vil bli produsert på Ølen Betong sitt mobile anlegg i området. Kontraktsverdi vil samlet være i underkant av 140 millioner kroner. Hundvågtunnelen er en del av Ryfast-prosjektet og vil binde Buøy sammen med fastlands-Stavanger.

Prosjektet har oppstart høsten 2014 og vil ferdigstilles samtidig med resten av Ryfast-prosjektet i 2018-2019.

Eiganestunnelen

Bilfinger Construction som vi kjenner fra OPS E18 prosjektet for noen år tilbake, har tildelt Sandnes Betong (som Ølen Betong eier 50 % av) kontrakten med å levere cirka 50 000 m³ konstruksjonsbetong til Eiganestunnelen.

Prosjektet omfattar en strekning på 5 km av E39 med ny firefeltsveg. 3,7 kilometer av dette er tunnel med to løp, Eiganestunnelen. Dette prosjektet blir sett sammen med Ryfast med hensyn til finansiering, planer og anlegg.

Kontraktsverdi for Sandnes Betong vil være nærmere 50 millioner kroner. Hovedmengdene vil leveres i 2015 og 2016, men det vil være en del leveranser også i 2014.

Kart over Ryfast (rødt) og Eiganes-tunellen (blått).

Tungt tilstede på Ryfast

Ølen Betong startet leveransene til Ryfast høsten 2013, da bedriften fikk de to første avtalene om leveranser til prosjektet. Det brukes nå to mobile blandeverk, ett på Tau og ett på Hundvåg. Sammen med de siste avtalene, skal Ølen Betong levere ferdigbetong og betongelementer til en verdi av nærmere 450 millioner kroner.

Her er link til artikkelen hvor dette er omtalt tidligere på nettsidene våre.

For mer bakgrunn om prosjektet er brosjyren fra byggeherren Statens Vegvesen god lesning.