Ølen Betong - hjem

Gigantkontrakt på elementer signert

Skanska Norge har tildelt Ølen Betong en gigantkontrakt på leveranse av betongelementer til jernbane tunnel i Holmestrand. Kontrakten ble signert torsdag 18. oktober.

Publisert: 24.10.2012

Fra signeringen - avd. leder Geir Arild Søndenå (Ølen Betong), daglig leder Svein Atle Berge (Ølen Betong), direktør Lars Olav Solbakken (Skanska) og prosjektsjef Roar Sve (Skanska).

Leveransen gjelder moderni- sering av Vestfoldbanen i Holmestrand. Til dette prosjektet skal Ølen Betong sin fabrikk i Sveio produsere ca. 150 - 170 000 m2 vegg- og takelementer, noe som tilsvarer 80.000 tonn transportvekt. Elementene skal leveres innen sommeren 2014.

Aktiviteten og bemanningen ved fabrikken i Sveio vil øke betydelig fra medio november 2012. Rederiet Sandfrakt skal transportere de ferdige elementene i skipslaster fra fabrikkens kai til Holmestrand. Ølen Betong vil stå for transporten videre med bil til levering inne i tunnelen hvor entreprenøren står for montasjen. Dette er en logistikkløsning bedriften og dens medarbeidere har lang og god erfaring med fra tilsvarende prosjekter.

- Skanska Norge er en solid og kjent entreprenørbedrift som Ølen Betong har hatt leveranser til gjennom mange år, sier avdelingsleder Geir Arild Søndenå i Ølen Betong.

- Bedriften stiller strenge krav til helse, miljø og sikkerhet, rett pris, god kvalitet og leveringsdyktighet til rett tid. Dette er krav som Ølen Betong med sine erfarne og dyktige medarbeidere, er kjent for å kunne følge opp.

Gjennom en årrekke har Ølen Betong bygget seg opp til å bli en av Europas største leverandører av betongelementer til vann-, brann- og frostsikring av samferdselstunneler. Totalt er det levert ca. 1,3 millioner m2 fra fabrikken i Sveio kommune til 100 tunneler for vei og jernbane.