Ølen Betong - hjem

Glid Boliden

Odda Betong har inngått avtale med hovedentreprenør Kruse Anlegg Vest ANS for leveranse av 3020 kubikk betong til Glid Boliden-prosjektet for bygging av en 16 meter høy råvaresilo.

Publisert: 01.02.2023

Siloen, som igjen rommer fire siloer, er del av Boliden sitt arbeid med å øke kapasiteten ved det eksisterende sinkverket i Odda med 75 prosent. Det totale Boliden-prosjektet er estimert til rundt åtte milliarder og er ventet å stå ferdig i 2024. Odda Betong har også sikret seg avtale om leveranse av opp mot 2500 kubikk betong til Glid Boliden del to i januar 2023.

Nattbilde fra begynnelsen av støpet med 2 betongpumper som strekker seg over området hvor siloen støpes

Leveransen Odda Betong står for er et samarbeidsprosjekt mellom Odda Betong og Ølen Betong. Roar Vigre har samarbeidet tett med produksjonsleder Erik Kvam i forkant og underveis for å sikre at prosjektet blir gjennomført på sikrest mulig måte og at en får tatt høyde for kvalitetssikring i forkant og underveis i gliden.

– Glid-prosjekter har vi mye erfaring med, forteller Vigre. Det er likevel mye som står på spill når en har kontinuerlig produksjon med døgnskift og store konstruksjoner. Alt skal dokumenteres, forteller han. Etter planen skal del en av prosjektet ta ti dager og oppstart var 29. november.

Byggeplassen med snø på bakken og en betongbil som leverer betong til en pumpe.

– Planen som er lagt er viktig å følge hele veien, under-streker Vigre. Det har blitt lagt ned mye tid i forarbeidet for både rigg og resept. Da det er mye som skal dokumenteres før oppstart. Selve prosessen i forkant starter gjerne to–tre måneder før start av prosjekt.

– Det er betongteknisk viktig at en har kontroll på betongtemperaturen og avbindingstid. Det kan være utfordrende både for produksjonspersonell å sørge for rett temperatur på betongen og – som lett blir påvirket av ulike, frost og vær og vindforhold.

For å få til leveransen er det mobilisert et større team, og det er hentet inn ressurser fra Ølen Betong, forteller Kvam.

– Vi har 20 stykker inne i døgn kontinuerlig produksjon og to mann på blandeverk. Det er sjåfører på fire biler og to pumper med fire mann i sving. I tillegg er det mekanikere og driftspersonell utenom.

Odda Betong opplever også at det er et høyt trykk og travle dager generelt om dagen, og merker og at det er stor tilgang med arbeid på andre område, i forbindelse med Boliden sin massive satsing.

En anleggsplass hvor en pumpe pumper betong inn i en stor konstruksjon som produseres med glidestøp
I februar har vi kommet godt i gang med 2. glidestøp ved Boliden i Odda. Dedikert personell fra Odda Betong har igjen vist gode tendenser for stabil og god betong. Her både fra produksjon, transport og pumper.

Vi leverer med 2 pumper der en er hybrid og 4 betongbiler. Leveransen går med døgndrift fra 24.01 til 03.02 fra blandeverket inn på Boliden til Kruse Vest-anlegg ANS. Leveransen er et samarbeid mellom Ølen betong og Odda Betong.

5 personer med arbeidsklær og hjelp gir tommel opp foran anlegget hvor siloen støpes
Fra venstre: Odd Vegard Sandvik (Skiftformann) Kruse Smith Anlegg AS, Erik Kvam (Driftsleder/Produksjonsleder) Odda Betong AS, Kristin Eikemo (Kvalitetsleder GZO) Kruse Smith Entreprenør AS, Roar Vigre (Teknologileder) Ølen Betong AS og Nils Otto Hara (Rebar specialist/Skiftleder) Kruse Smith Anlegg.