Ølen Betong - hjem

Glidestøp på Midtfjellet

Lørdag morgen den 9. mars kunne produksjonsleder Atle Martin Aga hos Ølen Betong, avslutte en ukes lang kontinuerlig betongleveranse til Midtfjellet i Fitjar kommune. Hele 581 m3 betong var da levert frå blandeverket ved Leirvik og til fjells der entreprenør- firma Engevik og Tislavoll AS i samarbeid med Interform, foretok glidestøping av trafostasjon til vindmølleparken.

Publisert: 21.03.2012

- Fitjar Kraft er i ferd med å bygge en vindmøllepark på Midtfjellet, og dette var første del av en større leveranse på totalt 7-8.000 m3 betong, kunne Atle Martin Aga fortelle. Han ledet betongproduksjonen til prosjektet. - Totalt skal det settes opp 42 vindmøller på 110 meters høyde og alle disse skal ha betongfundamenter. Leveransene ble gjort frå Ølen Betong sitt blandeverk på Stord, hvor produksjonsleder Atle Martin Aga regner med å fortsette leveransene utover våren og sommeren. Hovedentreprenør er Reinertsen Anlegg, mens betongarbeidet utføres av Engevik & Tislevoll AS, i samarbeid med Interform.

- Leveransen startet søndag den 04.03.2012, og ble avsluttet et halvt døgn etter planen, lørdag morgen den 9. mars, forteller teknologileder Roar Vigre i Ølen Betong. - Før oppstart av glid ble det gjennomført oppstartsmøte med alle involverte fra Ølen Betong. Fokus for møtet var gjennomgang av sjekklister, leveringsplan, kontaktpunkter for prosjektet og resept prøvingshyppighet.

- Betong ble levert med bestandighetsklasse B35, MF45 med Standard FA og synk 230 mm, sier Vigre som påpeker at det var utført prøvestøp av betong som ble dokumentert med temperaturutvikling, resept og delmaterialer. Dette var dokumentert og godkjent av Malvin Molvik fra Interform.

Se film fra glidestøpen her

Prosjektleder Frode Tislevoll (Engevik & Tislevoll AS) og Formann Inge Tufteland (Engevik & Tislevoll AS)

Ved avslutning av glid gjennomførte Teknologilede Roar Vigre befaring og evalueringsmøte på byggeplass. Han kunne gi tilbakemeldinger fra Prosjektleder Frode Tislevoll (Engevik & Tislevoll AS) og Formann Inge Tufteland (Engevik & Tislevoll AS) (bilde), som var godt fornøyde og kunne melde om god betong og logistikk for prosjekt.

Selv mener Roar Vigre at overflatene på glid var meget bra.

Natt til tirsdag og dagene etter var ikke værgudene på vårt lag, det var snø og storm i kastene, men prosjektledelsen berømmet pumpeoperatøren for stødig arbeid i uværet som herjet.