Ølen Betong - hjem

Glimt fra pågående ferdigbetongprosjekter

Ølen Betong leverer ferdigbetong til mange spennende prosjekter. Her er glimt fra noen av disse.

Publisert: 05.07.2014

SBM Euromix 2 er navnet på blandeverket som er satt opp innerst i Lysebotn
Mot tilslagspåfyllingen

Ølen Betong har kommet godt i gang med prosjektet i Lysebotn. Prosjektet er sammen med Implenia som skal bygge kraftverk for oppdragsgiver Lyse.

Vi har rigget opp et mobilt blandeverk for å serve leveransen på prosjektet. Leveransene vil pågå fra sommer 2014 og til årsskiftet 2016/2017. Det vil totalt bli produsert ca 30 000 m³ til prosjektet. I uke 26 var personell fra Teknologi nede og gjennomførte Risikoanalyse av fabrikk. Montering, fabrikk og uteareal var tilfredsstillende ihht. risikoområdenene som er prioritert fra Ølen Betong sentralt. 

- Med de vakre omgivelsene i Lysebotn som ramme, så er fabrikken et vakkert syn. Den er godt tilpasset i miljø og alle krav for sikring og miljø var godt fulgt opp, i følge teknologileder Roar Vigre.

Aksene til Sandsfjordbrua snart ferdig støpt

Solfrid foran bro-aksene
Teststøp med høyfast lettbetong.
Teststøp med høyfast lettbetong

Tirsdag og torsdag uke 27 ble det prøvestøpt plater med lettbetong (LB55) ved Sandsfjordbru. Personell fra Ølen Betongs teknologiavdeling har i flere måneder jobbet for å få optimalisert resepten som skal produseres med Stalite. Det er en klinker som er transportert fra USA med båt til Ølensvåg.

- Planen er at det skal produseres lettbetong fra begge blandeverkene som leverer til Sandsfjordbrua, sier Roar Vigre.

Dette gjelder for Ølensvåg og Suldal. Utfordringer med lettbetongen, er krav til densitet og luftinnhold. Den skal fraktes gjennom rørgate opp til 300 til 400 meter. Dette gjør at vi må ha god kontroll på resepten slik at egenskapene er som beskrevet når den kommer i formen. Roar Vigre og Solfrid Vevatne er tilfreds med tester og resultater fra disse dagene.

- Det skal bli spennende å jobbe videre med dette tilslag, sier teknologi-ass. Solfrid Vevatne.

Bilder fra støping av bru ved Skjoldavik

Prosjekt ”Skjoldavik – Solheim” som Ølen Betong har sammen med Skanska går fremover mot ny og forbedret vei gjennom Skjoldavik. Her noen stemningsbilder fra støping av ny bru som ligger ved siden av Skjoldkirka.

Skjold kirke skimtes i bakgrunnen
Levering med storpumpe