Ølen Betong - hjem

Godt i gang med Åseral-prosjektene

En lenge planlagt opprusting og utvidelse av Agder Energis kraftanlegg i Åseral startet opp i begynnelsen av juni. Blant leverandørene er Ribe Betong, som de neste par årene skal levere 6-7000 kubikkmeter betong årlig.

Publisert: 10.08.2015

10.juni var Ribe Betong på tredje dagen av storstøpen for gjenstøping av en jettegryte ved det nye damanlegget i Åseral for Agder Energi. - På dette tidspunktet hadde vi levert ca 16 kubikkmeter lavvarmebetong i timen, forteller Roger Ribe.

Av Torleif Heggebø

- Vi er godt i gang etter oppstarten i mai, og har daglig 3-4 av bilene våre og 5-6 personer til å betjene disse leveransene. Støpingen foregår for det meste på vanlig dagtid, men under storstøper kan det være snakk om døgnkontinuerlig drift, forteller daglig leder, Roger Ribe, i Ribe Betong.

Jettegryte med spesialbetong

Ribe Betong har avtale med entreprenøren, et samarbeid mellom Skanska og TT Anlegg - om leveranser over to år. Så langt i år er over 1000 kubikkmeter betong levert, blant annet til fylling av en jettegryte.

- Jettegryten kom nok litt overraskende på de fleste da den ble avdekket der dammen skulle bygges. Gryten ble fyllt med 800 kubikkmeter betong i en sammenhengende operasjon på over 48 timer. Grunnen til at det tok såpass lang tid var at vi måtte ta hensyn til tørkeprosessen og ikke overstige 30 centimeter høydestigning i timen. Til denne støpen brukte vi såkalt lavvarmesement av typen CEM III/B, forteller Ribe.

Utviklet spesialbetong

20. mars ble Ribe Betong kåret til Årets Betongstasjon 2014! Prisen ble utdelt under Fabekos årlige betongkonferanse, som dette året var lagt til Gardermoen. To fornøyde mottakere av prisen, Roger Ribe (t.v) og Tor Edvin Dahle tok med seg heder og ære hjem til resten av selskapet.

Ved støping der det er ekstra viktig atbetongen ikke sprekker, benyttes betong blandet på lavvarmesement. Ribe Betong har sammen med Veidekke, sementleverandøren Cemex og Agder Energi gjennomført flere prøveblandinger for å finne riktig sammensetning av de ulike bestanddelene i betongen: sement, tilslag (sand og stein), vann og tilsetningsstoff er. Når vann og sement i betongen reagerer kjemisk, dannes det varme. Varmen gjør at betongen utvider seg. Når blandingen blir kald igjen, trekker den seg sammen. Store temperaturforandringer fører til store volumendringer og større risiko for at betongen sprekker.

Ved bruk av lavvarmesementen ogkontrollert tempo i støpingen ble jettegryten forsvarlig «plugget».

Sprøytebetong til Tonstad

Ribe Betong har også sikret seg kontrakt med Kruse Smith for alle betongleveransene til Haugom-tunnelen på Tonstad. - Vi er i full gang med levering av sprutbetong, og før arbeidene her er over utpå nyåret, så kommer vi også her ut med leveranser på 6-7000 kubikkmeter betong, sier Roger Ribe.

Ribe har inngått et treårig samarbeid med Sirdal Anlegg og Transport for å dekke opp Ribe Betong sitt behov i forbindelse med de mange leveransene i tiden framover.