Ølen Betong - hjem

Grønnere bilpark

Det siste tilskuddet hos Ølen Betong Transport er to nye helelektriske betongbiler som ble kjøpt inn i vår. Selskapet er godt i gang med å gjøre bilparken grønnere.

Publisert: 27.10.2023

Elektrisk betongbil oppstilt på parkeringsplassen foran administrasjonsbygget på Gismarvik

Så langt har selskapet en hybrid pumpebil, tre hybride og to helelektriske betongbiler, av en bilpark på ca 120 biler totalt. Det er i tillegg bestilt ytterligere 2 hybrid betongpumpebiler for levering neste år.

— Vi har nå bestilt til sammen åtte elektriske betongbiler i konsernet, som blir levert i fra i sommer og utover. Om elektrisk er løsningen på lastebiler er vi usikre på, men så lenge det er prosjekter som direkte krever dette, så må vi være med, forteller daglig leder i NCG, Svein Atle Berge. — Jeg ser for meg at vi må bruke noe tid etter at vi har fått disse bilene til å bli kjent med teknologi og måten de virker på. Så blir det jo spennende hvordan en får dette med lading til å fungere i det daglige, sier han.

Roald Sandsgård som er teknisk leder ved Ølen Betong Transport sitt verksted er enig i at fremtiden nå er grønnere, og at det kan bli sjeldnere med biler som går på fossilt drivstoff. Han er også spent på hvordan lademulighetene vil bli bygget ut, for å møte næringslivets behov. — Vi vil få utfordringer med infrastrukturen og ladestasjoner, det er rett og slett for få ladere langs veiene. Det er betraktelig bedre tilbud med ladestasjoner for personbiler, men dette kommer nok på plass etter hvert, mener han. — Vi ser også på muligheten for å bygge ut med ladestasjoner på blandeverkene våre, men det er kostbart og krever mye strøm, når batteripakkene er 320-624 kWt.

Han viser til at de elektriske betongbilene i stor grad er ment for fremtidige nullutslipp-prosjekt. I de største byene i landet blir det fra 2025 krav om nullutslippsleveranser eller biogassteknologi.

— Skal klimamålene nås, må ny teknologi tas i bruk. Det blir spennende å se hvordan videreutviklingen vil bli på elektrisk lastebil og utstyr, sier Roald.

Han er også opptatt av arbeidsmiljøet i tunneljobber og andre prosjekter hvor det er dårlig inneklima og mye støy i utgangspunktet. — Når du går over på en mer elektrisk bilpark vil det også bidra til et mye bedre arbeidsmiljø disse stedene, slår han fast.

-Til nå har det fungert godt med de elektriske/hybride betongbiler og pumper som vi har på prosjektene våre, avslutter Roald fornøyd.