Ølen Betong - hjem

Har levert 45 200 tonn betongvarer

Betongvarer leveres fra Kirkenes til Ørje. Hver dag ruller det ut lass med jernbaneprodukter til Vestfold og Telemark, og kommunalvarer leveres fortløpende til store prosjekter både lokalt og på Østlandet.

Publisert: 07.01.2016

Det største prosjektet i 2015 dreier seg om kabelkanaler og spesiallagde trekkekummer til jernbaneutbedring i Vestfold og Telemark. I løpet av høsten har betongvareavdelingen levert rundt 70 trailerlass med kabelkanaler, og det leveres nye lass fortløpende hver dag ut året. Kabelkanalene legges på hver side av togsporet og brukes til å legge ledninger for jernbane-elektro.

Det rører seg stadig hos avdeling betongvarer, og salgsleder Knut Magne Østenstad og salgs- og markedsmedarbeider Laila Rørtveit har sammen med de 36 andre ansatte i avdelingen travle dager.
De egenutviklede 2400-rørene er blitt en suksess. Her er fire av dem lastet opp og på vei til Bømlo.

Spesialtransport

- Kabelkanalene er det største volumproduktet vårt i år. Tidligere ble de bløtstøpt. Vi har videreutviklet prosessen, og kabelkanalene blir nå tørrstøpt. Det har effektivisert produksjonen mye siden vi nå bruker èn form og kabel- kanalene kan tas ut av formen med en gang. Med bløtstøp måtte vi vente til betongen var herdet før disse kunne avformes dagen etter og vi var avhengig av flere former, sier Knut Magne Østenstad, salgsleder for betongvarer i Ølen Betong.

I leveransene ligger det også støp av såkalte KL- elementer med søyler. Disse brukes blant annet til å sette master i forbindelse med jernbanen på.

- De fleste er på 10 tonn, men vi har også noen på 20 tonn. På grunn av tyngden og størrelsen, kan vi bare frakte et av de store KL-elementene om gangen. Da må vi ha spesialtransport med følgebil hele turen østover sier Østenstad.

Store veiprosjekter

Det store volumproduktet i 2015 er kabelkanaler til jernbane. I leveransen til Vestfold og Telemark er det også KL-elementer. Salgsleder Knut Magne Østenstad blir liten på det største av elementene som veier 20 tonn.

Jernbaneprosjektet er det største enkeltprosjektet, men leveranser av kommunalvarer bidrar også til en solid omsetning. Store mengder kummer og avløpsrør i betong er levert til Statens Vegvesen sine prosjekter på Bømlo og Stord, på strekningen mellom riksgrensen og Ørje, over Filefjell og på strekninga mellom Lavik og Skei. Med en uke igjen av november 2015 var det levert og fakturert 45 190 tonn totalt fra avdeling betongvarer.

De store og nye Ø2400 mm-rørene er en av suksessene. De såkalte ig-falsrørene med innstøypt pakning har en inn- vendig diameter på 2,4 meter, De er 1,5 meter lange, har 25 cm tjukke vegger, veier åtte tonn og har et volum på hele 6,7 kubikk. Ølen Betong er en av de første i Norge som kunne levere denne type rør med så store dimensjoner.

Nytt marked på vei inn

Alle de største prosjektene skal ferdigstilles i 2017. Betongvarene skal være levert og på plass i god tid før det. Østenstad regner med at de stort sett er ferdig med leveransene i løpet av våren 2016. Det jobbes kontinuerlig med å få inn nye oppdrag, og her bidrar været til at avdelingen er i ferd med å jobbe seg inn i markedet for fordrøyningsanlegg.

- Særlig på Østlandet er det økende etterspørsel etter slike anlegg. Enkelt forklart fungerer fordrøyningsanlegg slik at når det kommer for mye regn til at bakken kan ta unna, ledes overvannet inn i en eller flere store fordrøynings- magasin der vannet blir lagret under jorden. Skulle det komme så mye regn at disse tankene også fylles, er det tilrettelagt for kontrollert avrenning. Ølen Betong kan skreddersy fordrøyningsanleggene slik som byggherre ønsker, forteller Østenstad.