Ølen Betong - hjem

Har sprengt ut 150 000 kubikkmeter fjell

Samtidig med at produksjonen av samferdselselementer har gått for fullt i Mølstrevåg, er det sprengt ut fjell til tilslag. Siste siste salve gikk i oktober.

Publisert: 12.02.2017

Steinen Geir Arild Søndenå, divisjonsleder for element og betongvarer, står foran, er den største delen som er igjen av alt fjellet i ved fabrikken i Mølstrevåg. Alle foto: Ellen Marie Hagevik

Av Ellen Marie Hagevik, Medvind24.no

Arbeidet med å ta ut masse begynte i mai 2014. Da siste sprenging var unnagjort, var totalt 150.000 kubikkmeter fjell tatt ut. Grovknusingen av de siste massene begynte i oktober, og i desember startet finknusingen.

Fjellmassene på anlegget i Mølstrevåg har gitt Ølen Betong kortreist tilslag, og med dagens produksjon vil fabrikken ha tilslag i flere år framover.

Har erstattet hus og naust

Et bolighus måtte rives i forbindelse med masseuttaket, og Ølen Betong har bygget en erstatningsbolig. I høst har fire nye naust kommet opp. De skal være ferdige til nyttår.

- Langs sjøen er det kaianlegg i naturstein, og til våren skal det på plass et bryggeanlegg for fritidsbåter. Der vil de fire nausteierne få hver sin båtplass, mens Ølen Betong vil ha åtte-ni plasser til rådighet. Parkeringsarealet for ansatte er utvidet, og folk som skal til Ryvarden kan parkere her etter vanlig arbeidstid, sier Geir Arild Søndenå, divisjonsleder for element og betongvarer.

820 kvadratmeter om dagen

Samtidig med det omfattende spreningingsarbeidet og steinknusingen, har produksjonen av samferdselselementer gått for fullt.

- Vi produserer ca. 820 kvadratmeter samferdselselementer daglig. Nå produseres det hovedsakelig elementer til nye E 39 fra Os til Bergen og svilleelementer til fullprofilmaskinen som borrer ut Ulrikken-tunnelen. Når Ulrikken-produksjonen er ferdig i februar-mars, har vi levert ca. 4000 elementer. Da begynner vi på vel 80.000 kvadratmeter tunnelelementer til E 134 i Kongsberg. En kontrakt vi fikk med Veidekke i juni, forteller Søndenå.

65.000 tonn i året

Årlig produserer fabrikken i Mølstrevåg 65.000 tonn samferdselselementer. I snitt går det et Arriva-skip med 3.500 tonn hver 14. dag. 95 prosent av frakten skjer med båt, men elementer skal også til og fra kai. Det utgjør rundt 2.500 trailerlass i året, eller 10-12 trailere om dagen.

Det pågår i tillegg en betydelig elementproduksjon ved Ølen Betongs fabrikk i Sandeid. Fabrikken er rigget for å kunne produsere alle typer elementer, men har mest prefabrikasjon til bygg.

- Vi kan produsere elementer til alt fra små garasjer til store bygg etter tegninger. Det bra aktivitet på industribygg, og stadig flere velger å prefabrikere. Å støpe elementer i kontrollerte omgivelser innendørs, sparer både tid og øker kvaliteten sammenlignet med å støpe ute på anlegg i all slags vær, sier Søndenå.

Roser de ansatte

Markedet er anstrengt, og konkurransen om oppdragene er hard. Søndenå er likevel optimist.

- Så lenge det er oppdrag å kjempe om i markedet, er det nye muligheter for Ølen Betong. Vi arbeider kontinuerlig med å bli best mulig på kvalitet og effektivitet i alle ledd. Det krever mye av våre ansatte, og deres ståpåvilje, endringsevne og omstillingsvilje er avgjørende for at vi kan være konkurransedyktige, sier Søndenå.

Ved fabrikken i Mølstrevåg er det 40 ansatte, i Sandeid 35.