Ølen Betong - hjem

HMS uke 2014

Hver eneste dag skal vi ha fokus på HMS i Ølen Betong og utføre arbeidet vårt på en trygg og god måte. Men en uke i året setter vi ekstra fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet.  Da skal vi løfte oppmerksomheten for alle og sette søkelyset på hva hver og en kan bidra med for at bedriften skal oppleves trygg og sikker for alle.

Publisert: 10.03.2014

I 2014 er det uka fra 10. - 17. mars som er HMS-uke. Denne uken skal vi ha personalmøter med alle. Ledermøter og HMS-møter. Vi skal gå vernerunder og fokusere på risikovurderinger. Plakater og informasjonsmateriell skal minne oss på de tre bokstavene S K U

Sjekk – Kontroller - Utfør

Selv om bedriftens ledelse har et klart ansvar for å legge arbeidsplassen til rette slik at det ikke oppstår farlige situasjoner, er det likevel den enkelte medarbeider som er hovedpersonen. Når alle tenker helse, miljø og sikkerhet på sin arbeidsplass, vil det beste grunnlag være lagt for at vi har en trygg arbeidsdag, ikke bare denne uken, men hver dag. Den enkelte kan bidra med å:

  • Bruke verneutstyret
  • Følge sikkerhetsforskriftene
  • Ikke ta snarveier som er utrygge
  • Påminne arbeidskameratene om det samme

Si ifra !

Oppfordringen er: Meld inn brudd på reglene og forhold som medfører risiko, samt forbedringsforslag og det du mener kan gjøres for å hindre skader.

Får bedriften mange innmeldinger, så blir vi påminnet om at her må noe gjøres. Vi kan oppdage trender og utviklingstrekk som kan være farlige, og korrigere kursen. Sammen skal vi gjøre arbeidsplassen tryggere!