Ølen Betong - hjem

HMS-uken 2016

Siden 2013 har Ølen Betong arrangert en uke viet HMS-tematikk. Dette året settes fokus på "Sikkerhet på egen arbeidsplass".

Publisert: 10.01.2016

For fjerde år på rad gjennomfører Ølen Betong

HMS – UKE

Hovedaktiviteten skal foregå i tiden 11. – 15. januar 2016

Fokus vil være:

Sikkerhet på egen arbeidsplass

I Ølen Betong er sikkerhet en viktig del av hverdagen. I løpet av en arbeidsdag er våre medarbeidere utsatt for flere farer, hvis de selv glemmer å være oppmerksomme.

Ølen Betong arrangerer årlig en HMS-uke internt for alle medarbeidere, med fokus på sikkerhet. Samtidig vil vi minne deg på hvordan du selv kan påvirke sikkerheten i din hverdag.

  • Hold avstand til bilen foran deg i trafikken.
  • Hold avstand til myke trafikanter.
  • Hold avstand til små barn, dersom du sitter med en glovarm kopp kaffe i hånden.
  • Hold avstand til store objekter som kan falle i din retning, f.eks. når du befinner deg på en byggeplass.

Vi ønsker deg EN SOLID FRAMTID Og med å holde avstand har du større mulighet for det.

Program

Personalmøter som vi ønsker alle skal delta i, inkl. gruppearbeid med å finne risiko- og forbedringsområder i bedriften.

I tillegg er alle ledere oppfordret til å bruke denne uken til HMS-rettede aktviteter på hver avdeling.