Ølen Betong - hjem

Informasjonsmøte med Statoil på Melkøya

Torsdag 29. august var Ølen Betong på befaring og informasjonsmøte på Statoils LNG-anlegg på Melkøya.

Publisert: 03.09.2013

Av: Roar Vigre

Teknolog Roar Vigre og produksjonsleder ved ØB Hammerfest, Jim Ronny Hansen, i synlighetstøy ved en modell av et subsea-anlegg
Produksjonsleder ved ØB Hammerfest Jim Ronny Hansen (t.v.) og Roar Vigre, Teknologileder

Etter det store prosjektet med byggingen av Statoils LNG fabrikk på Melkøya like utenfor Hammerfest der Ølen Betong leverte all betong i prosjektperioden, ble ett av tre betongblandeverk etablert som en fast Ølen Betong avdeling i Hammerfest.

Produksjonsleder Jim Ronny Hansen ved Ølen Betong sin betongfabrikk i Hammerfest og teknologileder Roar Vigre fra hovedkontoret i Ølen var invitert på befaring og informasjonsmøte hos Statoil på Melkøya (Hammerfest). Ølen Betong sin avdeling ligger strategisk plassert rett utenfor Hammerfest by, like ved innkjøringen til den underjordiske biltunnelen over til Melkøya.

- Det er mange planer for videre utvikling av snøhvit-anlegget, sier Roar Vigre, og da trengs det ofte mer betong. Derfor er det alltid interessant å møtes med naboene på øya.

LNG

Produksjon av flytende naturgass - LNG (Liquefied Natural Gas) på Melkøya utenfor Hammerfest startet 13. september 2007. Etter fem års utbygging ble verdens nordligste LNG-anlegg satt i drift.

Møte ble startet med en god presentasjon av Johnny Sjursen som er prosjektleder (Hammerfest LNG) i Statoil. Her ble anleggets historie og fremtidige mål presentert.

Et LNG-skip som ligger til kai på Melkøya, med et vakkert fjordlandskap i bakgrunnen
Et LNG skip laster på melkøya

Snøhvit er den første utbyggingen i Barentshavet. Uten installasjoner på havoverflaten føres store mengder naturgass til land og kjøles ned ved verdens nordligste og Europas første eksportanlegg for LNG, Liquified Natural Gas.

Ingen plattform eller produksjonsskip ute i Barentshavet markerer hvor feltet befinner seg. Produksjonsanlegget er plassert på havbunnen, mellom 250 og 345 meter under havflaten. Her vil det til sammen bli boret 20 brønner som skal produsere gassen i de tre reservoarene Snøhvit, Askeladd og Albatross. Gassen transporteres til land gjennom en 143 kilometer lang rørledning inn til Melkøya utenfor Hammerfest.

På Snøhvit-feltet skal det bores ni brønner totalt – åtte produksjonsbrønner og én brønn for reinjisering av karbondioksid (CO2). Seks brønner samt CO2-brønnen ble boret i 2004/2005. De siste to bønnene bores i 2011. I tillegg er det boret tre produksjonsbrønner på Albatross-feltet i 2005/2006. Dette feltet er også en del av Snøhvit-utbyggingen. Brønnene på Snøhvit og Albatross ble satt i produksjon i 2007. Askeladd settes først i produksjon i 2014/2015.

Oppfølging

Teknologiavdelingen sentralt i Ølen Betong følger opp alle blandeverk med tanke på betongkvalitet og betongsammensetninger. En viktig del av dette er å gjøre oppfølging på stedet for å være hands-on med de lokale utfordringene og ikke bare følge med på produksjonsdata og styrkeresultater fra betongprøvingen via nettet.

- Vi må være med ute i felten der det skjer, avslutter Roar. - Ikke minst være med på dialogen med kunden, og når det inkluderer omvisning på Melkøya er det jo helt topp!