Ølen Betong - hjem

Ølen Betong - ISO sertifisert for Miljø og Kvalitet

Ølen Betong er nylig blitt ISO-sertifisert etter standarden NS-EN ISO 9001 for kvalitetsledelse og resertifisert for NS-EN ISO 14001 for ytre miljø. – Å være ISO-sertifisert i samsvar med Internasjonale standarder er viktig for tillit fra kunder, innbyggere og ansatte, sier HMSK-rådgiverne i Ølen Betong.

Publisert: 28.06.2024

Steinar, Anne Birgitte og Janne står foran en stabel med betongrør og viser stolt frem sertifikatene som viser at Ølen Betong har blitt ISO-sertifisert for miljø og kvalitet.Foto: Hanna Marie van Zijp, Omega 365 Design.

Fra hovedkontoret i Ølensvåg jobber HMSK-rådgiverne Janne Robertsen, Anne Birgitte Rokstad Nordgård og Steinar Skartland daglig med helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK). Trioen er svært fornøyde med at bedriften nå både er miljøsertifisert og har et dokumentert ledelsessystem iht. ISO 9001. Det er det uavhengige sertifiseringsorganet «Kontrollrådet» som har gjennomført revisjoner og utsteder sertifikatene. – Å være sertifisert i samsvar med disse anerkjente internasjonale standardene er ikke bare et sertifikat. Arbeidet skaper tillit hos kundene, sier HMSK-rådgiverne, som har en viktig rolle som sparringspartnere i kvalitetsarbeidet i hele organisasjonen og konsernet.

– Vi har avdelinger over hele landet. Ledelsessystemene beskriver hvordan kvalitetsarbeid skal utføres og dokumenteres, samt hvilke verdier og visjoner som ligger bak. Dette gir en trygghet til kunden for at vi leverer rett kvalitet, uansett lokasjon, sier Robertsen.

Hun jobber med HMSK på konsernnivå, og forteller at arbeidet inkluderer både ivaretagelse av ansatte, innbyggere, miljø og kunder.

– Å ha dokumentasjonen på plass, er utrolig viktig for oss når vi skal jobbe med store prosjekter, for eksempel innen samferdsel. Det offentlige stiller tydelige krav til miljø- og kvalitetsledelse, som vi må innfri, repliserer Skartland.

Seniorrådgiver Skartland har jobbet en mannsalder med HMSK i Ølen Betong, og har vært med å bygge opp konsernets ledelsessystemer. Som ansvarlig for systemene, ser han at kundens tillit går på tvers av bedrifter og divisjoner i konsernet, som alle har felles ledelsessystem.

– Målet er at våre ledelsessystemer skal bygge på ISO-standardene. God kvalitetsledelse har dokumentasjon som samsvarer med kundekrav, kvalitet og prosesser, samt sikrer kontinuerlig forbedring. Å være miljøsertifisert betyr å ha fokus på både våre omgivelser i dag og en bærekraftig framtid, der vi skal redusere våre miljøpåvirkninger. Ledelsessystemene omfatter også arbeidsmiljø, HMS og trafikksikkerhet, sier Skartland.

– Systemene er med på å sikre at vi jobber målrettet med kontinuerlig forbedring av kvalitet og produkt, sier rådgiver Anne Birgitte Rokstad Nordgård.

Med hovedansvar for HMSK i Ølen Betong, bistår hun bedriften med deres systematiske HMSK-arbeid. Det kan være risikovurderinger, rutiner for forebygging av ulykker, hvordan sikre en helsefremmende arbeidshverdag, eller planlegging og organisering av arbeidet.

– Når vi deler erfaringer på tvers i organisasjonen, kan vi spille hverandre gode, sier Nordgård, noe de to andre rådgiverne er enige i.

– Vi leverer veldig mye til store prosjekter. Målet er at det er så likt som mulig i hele konsernet, legger Skartland til.

HMSK-arbeidet i konsernet koordineres av ØB Group AS i Ølensvåg, mens personell og ledere i de ulike bedriftene gjennomfører arbeidet.

– Vår oppgave er å sikre at alle ledd i organisasjonen har god forståelse for HMS, KS og miljø, samt bistå dem med å etterleve krav i standarder og prosedyrer. Det viktigste er å skape god kultur og forståelse for å oppnå bedriftens mål og visjoner. Åpenhetskultur rundt dette er viktig i et så stort selskap, sier Nordgård. – Samarbeid og forankring er avgjørende.

– At mange kloke hoder jobber sammen for forbedringer, kommer alle til gode, sier Skartland.

Janne Robertsen, nylig ansatt i ØB Group AS, skal overta ansvaret for konsernets felles ledelsessystemer og videreutvikle disse sammen med ledere og HMSK-personell i de ulike selskapene. Janne innehar god kompetanse etter mange år som leder innen bedriftshelsetjeneste og HMSK-arbeid. Seniorrådgiver Skartland vil etter hvert trekke seg tilbake etter over 40 år i Ølen Betong.