Ølen Betong - hjem

Ølen Betong kjøper Forsand Sandkompani

Ølen Betong har gjort avtale med eierne av Forsand Sandkompani og Forsand Eiendomsselskap om kjøp av 100 prosent av aksjene i selskapene.

Publisert: 29.01.2016

Forsand Sandkompani har levert singel og sand siden starten i 1964, og omsetter i dag for ca. 60 millioner kroner årlig. Foto: Forsand Sandkompani

Forsand Sandkompani har i dag rundt 20 ansatte og omsetter for ca. 60 millioner kroner årlig.

Selskapet har levert sand og singel i mer enn 50 år, og har de senere årene være en viktig samarbeidspartner for Ølen Betong. De har også egen mørtelproduksjon, og er en av landets ledende leverandører av tørrmørtel til bygg- og anleggsbransjen.

- Vi har vært en av Forsand Sandkompanis største kunder i mange år, og de har alltid levert solide produkter av høy kvalitet, forteller daglig leder i Ølen Betong, Svein Atle Berge.

Strategisk valg

Forsand Sandkompani bidrar med høy kompetanse og leverer produkter som styrker Ølen Betong, poengterer Berge.

- Ølen Betong har de siste årene hatt en strategi om å kontrollere en større del av verdikjeden, og disponerer fra før flere masseuttak. Sand og singel er viktige råmaterialer i betong, og det var naturlig for oss å inngå samtaler om kjøp da muligheten bød seg, sier Berge.

Med Forsand Sandkompani ombord, vil Ølen Betong-gruppen ha produksjon på 25 ulike steder, og 450 ansatte. Foto: Ølen Betong

Stor arbeidsgiver

Med Forsand Sandkompani som siste tilskudd, vil selskapene i Ølen Betong-systemet totalt telle omkring 450 ansatte. Ølen Betong selskapene har produksjon på 25 ulike steder i Norge og Russland, og leverer i dag ferdigbetong, betongvarer og betongelementer til en rekke prosjekter innen bygg, anlegg og samferdsel over hele landet. Betongleverandøren med hovedsete i Ølensvåg hadde i 2015, inkludert deleide selskaper, en omsetning på ca 1,5 milliarder kroner.