Ølen Betong - hjem

Stort prosjekt

Under hovedstaden bygges et nytt tunnelsystem for distribusjon av drikkevann. Tunnelene er en del av prosjekt Ny vannforsyning i Oslo, som skal sørge for at hele Oslos befolkning har tilgang på trygt og godt drikkevann, også hvis noe skulle skje med dagens vannforsyning. Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten er byggherre, og arbeidsfellesskapet JV AF Ghella er en av entreprenørene som jobber på det store prosjektet.

På JV AF Ghellas riggplass på Stubberud like ved Alnasenteret har betongleverandør Ølen Betong etablert en egen betongfabrikk. Fabrikken, eller blandeverket, består av tre siloer pluss containere, brakker og pumpeanlegg. Her blandes sand, sement, vann og tilsetningsstoffer. En fordel med denne løsningen kontra levering av ferdig betong er enklere logistikk, forklarer Ove Ugelstad, prosjektsjef i Ølen Betong.

– Vi har tre hybrid betongbiler som kjører mellom blandeverket og sprøyteriggen. Bilene går på HVO, eller fornybart drivstoff, og betongtrommelen er elektrisk. Bilene forurenser ikke når de fylles og tømmes, og kjørestrekningen er mye kortere enn om de skulle hentet betong på Sjursøya eller et annet sted, sier Ugelstad.

Han legger til at den første helelektriske betongbilen ble levert til prosjektet 29. juni, og at ytterligere to elektriske betongbiler settes i drift i august og oktober. Da vil all betong fraktes med el-betongbiler.

En annen gevinst med å ha et blandeverk på stedet er at det åpner for mer fleksible leveranser.

– Det er en fordel at formennene som bestiller betongen har radiokontakt med blandeverket. Skulle det skje noe i tunnelen, kan de utsette leveransen på kort varsel, sier Ugelstad.

Prosjektledelsen i JV AF Ghella jobber aktivt for å minimere miljøbelastningen til prosjektet, og lanserte derfor løsningen som reduserer prosjektets klimafotavtrykk sammenlignet med hva som ble tilbudt. Aksept fra Vann- og avløpsetaten var avgjørende for at tiltaket kunne realiseres. 

– Prosjektet har kommet med en løsning for å få til lokal produksjon av betong, og dette bidrar totalt sett til å redusere utslippene. Sikkerhetsmessig er det også positivt siden det blir mindre trafikk med store betongbiler i bytrafikken. Vi ønsker å være et foregangsprosjekt innen miljø, sier miljøleder Tom Erling Moen i AF Gruppen.

BLANDER BETONG PÅ STEDET: Betongfabrikken gjør logistikken rundt levering av betong enklere, forklarer Ove Ugelstad.

Renset sand

All sanden som brukes i betongen, er renset gravemasse fra Nes Miljøpark. Miljøparken, som er del av AF Gruppen, tar imot forurenset masse og renser den på en miljømessig forsvarlig måte. Dermed kan massene brukes på nytt i stedet for å havne på deponi.

– Vi driver sirkulært. Vi sparer storsamfunnet for uttak av en ikke-fornybar begrenset ressurs, forlenger levetiden på eksisterende deponi og reduserer behovet for deponi, forteller Trond Espen Giæver, daglig leder ved Nes Miljøpark.

I september 2022 fikk Nes Miljøpark tillatelse til å produsere betongtilslag basert på forurensede gravemasser. Ved å bruke gravemasser i stedet for jomfruelig materiale er det mulig å produsere mer bærekraftig betong.

– Vi er superglade for samarbeidet med Nordic Concrete Group og Ølen Betong, og at det materialiserer seg i konkrete prosjekter såpass raskt etter at vi fikk sertifiseringen på plass. Dette prosjektet ligger an til å bli vår største leveranse i 2023, sier Giæver.

Gode erfaringer

De neste årene skal Ølen Betong levere 37.000 kubikkmeter sprøytebetong til den delen av prosjekt Ny vannforsyning Oslo som JV AF Ghella er entreprenør for. Trolig er dette det første prosjektet i Oslo-området hvor tilslag fra brukte gravemasser brukes i sprøytebetong.

– Vi var litt spente på hvordan det skulle gå, men ser at det går veldig bra nå, sier Ove Ugelstad. 

JV AF Ghella skal drive 18 kilometer tunnel under Oslo. I tillegg kommer fire store berghaller, to rentvannsbassenger, en pumpestasjon og en ventilasjonsstasjon. AF Gruppen er også innstilt som entreprenør på byggingen av betongarbeider og tekniske installasjoner i hovedstadens nye vannbehandlingsanlegg på Huseby vest i Oslo.

FULL KONTROLL: Blandeoperatør Andrejus Vasiljevas sørger for riktig kvalitet på det ferdige produktet.

Les mer om :
BÆREKRAFT