Kontrakt på 50.000 m² elementer

En ny, stor kontrakt er inngått på levering av veggelementer til to tunneler på prosjekt RV 7 Sokna – Ørgenvika, like nord for Hønefoss. Leveransen er på hele 50.000 m2 vegg elementer og skal starte i oktober 2012.

Publisert: 12.04.2012

RV 7 Sokna–Ørgenvika

Kontraktene er inngått med Hæhre Entreprenør AS på levering av veggelementer til to tunneler på prosjekt RV 7 Sokna–Ørgenvika, der Statens Vegvesen er byggherre. Prosjektet ligger like nord for Hønefoss.

GeirArildSondena.jpg

Levering starter allerede i år

Produksjon i 10 - 12 måneder

for den første tunnelen mens den andre starter i mars 2013. Avdelingsleder og fabrikksjef Geir Arild Søndenå må derfor planlegge produksjonsstart allerede i juni i 2012. - Den inngåtte kontrakten som er i størrelsesorden 35 mill., betyr produksjon i 6 måneder ved fabrikken i Sveio, kan Geir Arild Søndenå fortelle. - Det dreier seg om hele 2510 elementer på ca 7 tonn hver, totalt rundt 18.000 tonn, men så kommer spesialløsninger og lignende i tillegg.

Elementfabrikken i Mølstrevåg har ord på seg for å være en av de største fabrikkene i Europa innen sikring av samferdsels- tunneler. Med sine 18 ansatte regner Søndenå med å kunne ta unna produksjonen i løpet av høsten og vinteren. - Vi kjører normalt 2-3 tunneler samtidig og har en maks kapasitet på 1000 m2 elementer pr dag, dersom kombinasjonen av vegg og takelementer er optimal. Til disse to tunnelene skal det være veggelementer samt fundamenter, SOS-kiosker og spesialelementer med utsparringer for dør og inspeksjonsluker, sier Søndenå videre.

Transport sjøveien

Elementene produseres fortløpende og legges på lager i Mølstrevåg. Alle nummereres og merkes. Dette er viktig da de er tilpasset sin spesielle plassering for å kunne ta opp kurvatur og plassering i forhold til nisjer mm. Når montasjestart nærmer seg i september/oktober vil det gå store båtlaster fra kai ved fabrikken og til kai i Drammen. Her mellomlagres elementene og transporteres deretter med spesialkjøretøyer inn i tunnelene etter hvert som montasjen foregår.

Rør og kumsystemer

I tillegg til elementleveransene skal Ølen Betong også levere 5500 tonn med rør og kummer til prosjektet. Les mer om dette her.

Rv. 7 Sokna-Ørgenvika

Statens Vegvesen omtaler prosjektet slik på sine websider: Hæhre Entreprenør AS startet Høsten 2011 opp arbeidet med å bygge ny riksveg fra jernbanekryssingen nord for Sokna i Ringerike kommune til Ørgenvika i Krødsherad kommune. Entreprisesummen er på vel 727 millioner kr. De ca. 17 kilometerne med ny veg skal etter planen åpnes før sommerferien 2014.

I prosjektet inngår også etablering av miljøgate i Sokna sentrum og ombygging av kryssene i Noresund (utført) og på Hamremoen. Inkludert miljøgata i Sokna er hele prosjektet vel 17 km langt.

Nye riksveg 7 får en vegbredde på ti meter, med en meter bred midtmerking. Ca. 6 km av strekningen vil få forbikjøringsfelt, og der vil det bli montert rekkverk mellom kjøreretningene.

Målet med prosjektet er å korte ned avstanden og reisetiden mellom Hønefoss/Oslo-området og Hallingdal, samt å bedre trafikksikkerheten på riksveg 7 i Buskerud.Les mer om prosjektet her.

Available jobs

Arkiv

2021

2020

Flere saker:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021