Ølen Betong - hjem

Kulvert for 40 tonns aksellast

Hele 40 tonns aksellast skal den spesialkonstruerte kulverten tåle som Ølen Betong nå produserer. Prosjektet er en undergang på anleggsveien som AF bygger i prosjektet: Rv. 13 Solbakktunnelen.

Publisert: 12.12.2013

Elementene lastet og klar for transport

AF Gruppen ble 25. juni 2013 tildelt kontrakten med RV13 og E03 Solbakktunellen. Tunnelen som drives under sjøen skal knytte Strand Kommune sammen med Stavanger via Hundvåg.

I forbindelse med tunnel drivingen skal enorme mengder med stein transporteres ut av tunnelen og videre til en lekter som skiper steinmassene til egnede gjenbruk. Transport av enorme steinmasser utføres med store kjøretøy som ikke egnes seg på vanlig veg. Derfor etableres det en anleggsvei som inneholder en spesialkonstruert kulvert. Anleggesveien etableres for å ivareta HMS i prosjektet og kulverten konstrueres for å tåle aksellaster på opptil 40 tonn. Det er ikke noen liten og puslete konstruksjon det er snakk om.

-Ferdig har kulverten en innvendig bredde på 3 meter, innvendig høyde på 2,9 meter og blir totalt 28 meter lang, forteller divisjonsleder Gudmund Thomassen hos Ølen Betong.

-Medarbeiderne i Ølen Betong sin produksjonshall i Ølensvåg utfører dette oppdraget på en utmerket måte, sier Gudmund. -Kulvertelementene leveres fortløpende utover i desember.