Ølen Betong - hjem

Laksevåg kåret til Norges beste betongstasjon

Ølen Betongs avdeling på Laksevåg, ble fredag kveld kåret til Årets Betongstasjon 2016 under FABEKO-konferansen på Gardermoen. Laksevåg stakk av med prisen i konkurranse med gode kandidater fra hele landet.

Publisert: 04.04.2017

Fornøyde prisvinnere f.v.: Håvard Skogen, blandeoperatør Laksevåg, Stian Berge, divisjonsleder ferdigbetong og Knut Ståle Lyngstad, avdelingsleder ferdigbetong Bergen. Foto: Ølen Betong

Av Ellen Marie Hagevik, Medvind24.no

- Dette er et resultat av at alle er med på å dra lasset - fra rengjøringshjelp til blandeoperatører og sjåfører. Jeg vil takke alle ansatte i Bergen for innsatsen de legger ned hver eneste dag. Det er de som gjør oss gode, sier Knut Ståle Lyngstad, avdelingsleder ferdigbetong Bergen.

Fabrikken gikk gjennom betydelig oppussing og oppgradering i 2016, og framstår både i ny drakt, er blitt mer effektiv og ikke minst enda bedre på miljøhåndtering.

- Eiere og ledelse med vilje til å satse og bruke ressurser er også viktig. Det gir igjen resultater, og det er veldig kjekt at denne prisen er et av resultatene, sier Lyngstad.

Tredoblet omsetning

Fabrikken på Laksevåg gikk gjennom en betydelig oppussing og oppgradering i 2016. Foto: Ellen Marie Hagevik, Medvind24.no

Fabrikken på Laksevåg ble etablert i 2001. Aktiviteten har økt jevnt siden da, og de siste årene har oppdragsmengden blitt tredoblet i bergensområdet. Laksevåg er hovedanlegget og har størst omsetning, men Ølen Betong har også utvidet med blandeanlegg både i Fana og på Askøy.

Prisen «Årets betongstasjon» er et samarbeid mellom FABEKO, bladet Byggeindustrien og Norcem AS. Hovedkriteriene for kåringen er bedriftens miljøpolitikk (ytre og indre) og gjennomføringen av den, HMS, kompetansetiltak, bedriftskultur, kunderelasjoner, forholdet til lokalmiljøet, spesielle markedstiltak og bedriftens generelle omdømme.

Juryen har bestått av Arve Brekkhus (Byggeindustrien/bygg.no), Tor Inge Overrein (Norcem) og Hallvard Magerøy (FABEKO). I juryens begrunnelse står det blant annet:

Juryens begrunnelse:

«De siste 2-3 årene er det gjort store investeringer i forbedringer ved fabrikken. Blant de mange tiltakene kan nevnes:

 • Behandling av råstoff foregår i et lukket system for å hindre støv.
 • 100 prosent av vannet gjenbrukes til både vasking og inn i produksjonen.
 • All restbetong benyttes til å støpe murblokker som selges som et attraktivt produkt.
 • Fabrikken har i 2016 fått installert et helt nytt vaskeanlegg for betongrester med vesentlig større kapasitet enn forrige anlegg. Samtidig er det bygget nytt og større sedimenteringsanlegg for vaskevann og betongslam.
 • Vannet gjenbrukes til vasking av betongtromler, blandemaskin mm. - Overskuddsvann pumpes inn i produksjonen til bruk i resepter der dette er mulig.
 • Slam som ikke gjenbrukes går til godkjent deponi.
 • Store og effektive filterløsninger er montert på siloanlegget for sement for å hindre utslipp av støv til luften og for å unngå overblåsing.
 • Alle nye biler med Euro 6 motorer og lavere egenvekt. Dette gir mindre utslipp.
 • Installering av flåtestyringssystemer for alle biler. Dette gir bedre effektivitet.
 • Dokumentasjon for innholdet i slam og vann, samt betongprøving, følges opp av teknolog.
 • Teknologigruppe på tvers av bedriftene i Ølen Betong Gruppen jobber kontinuerlig med FoU-prosjekter, produktutvikling, reseptoptimalisering og dokumentasjon. Dette gir høyere kvalitet og bedre utnyttelse av råstoffene, med redusert sementforbruk.
 • Et større oppgraderingsprosjekt på all lagring av tilsetningsstoff ble gjennomført i 2016.

Bedriften ansatte i 2016 en ny HMSK ingeniør som bistår med kompetanse, veiledning og oppfølging. Bedriften har utarbeidet en ny HMS-håndbok på norsk og engelsk, samt revidert sjåførhåndboken. Denne vektlegger HMS og kvalitet.

Bedriftens interne IKT avdeling har jobbet iherdig med videreutvikling og tilpasning av støtte- og dokumentasjonssystemer hvor alt vedrørende betongproduksjonen løpende registreres og dokumenteres på skjermer i blandeverket. Database for registrering av alle typer slam og betongavfall, hvor dette blir av, samt tilgang til alle prosedyrer og dokumentasjoner er utviklet digitalt og tilgjengelig online for alle ansatte.

Produksjonen har økt vesentlig de siste årene. Fra 2013 til 2016 ble produksjonen av ferdigbetong i Bergen mer enn tredoblet, en utvikling som har ført til at antall medarbeidere i regionen har økt fra 15 til 46, og antall biler fra 8 til 24. Dette har vært mulig gjennom større markesandeler, og særlig da Ølen Betong fikk betongleveransene til både Ulriken-tunnelen i Bergen og byggingen av ny E39 Svegatjørn-Rådal.»