Ølen Betong - hjem

Sikrer utbedring av Laksevegen

Ølen Betong leverer betong til Metrostav og Bertelsen & Garpestad som bygger ny vei, bro og tunnel langs Laksevegen i Trøndelag.

Publisert: 17.01.2020


Ølen Betong regner med å ferdigstille prosjektet langs Laksevegen i februar 2020.

Åstfjordbrua er rundt 735 meter og krysser fjorden med samme navn. Her blir det produksjon frem til over nyttår med dekkestøper som produseres over en stor stålkasse. Stålkassen er levert fra Kværner i Egersund, og har blitt heist på plass med store sjøkraner. Etter montering, sveising og maling blir det forskalt og støpt kjørebane oppå. Tidligere i høst var det befaring og oppfølging på den mobile betongfabrikken ved Åtsfjorden. 

– Dette er et flott prosjekt som har vært i produksjon siden 2017. Vi antar at vi er ferdige med betongleveransen i februar 2020, forteller divisjonsleder for ferdigbetong i Ølen Betong, Stian Berge.

I tillegg til Åstfjordbrua består prosjektet av den 2650 meter lange Slørdalstunnelen og den 770 meter lange Mjønestunnelen i hver sin ende av broprosjektet. Ølen Betong har levert brannsikring og betongrekkverk til disse tunnelene ut 2019.

Laksevegen binder kystkommunene Snillfjord, Hitra og Frøya sammen med Orkanger og Trondheim. Ifølge Statens vegvesen sine nettsider vil utbyggingen bedre framkommeligheten og øke trafikksikkerheten i regionen. 

Kryssingen av Åstfjorden med bro og en tunnel på hver side av fjorden, er den delstrekningen som gir den største enkeltinnsparingen i utbyggingen av Laksevegen. Det blir også lagt vekt på at prosjektet vil få stor betydning for næringsliv og bosetting i kommunene.