Ølen Betong - hjem

Leder an innen maskinsand

Siden 2012 har Ølen Betong jobbet for optimal utnyttelse av knust tilslag. - Innen 2018 vil vi bruke tilslag med 100 prosent maskinsand, mener leder for teknologiavdelingen i Ølen Betong, Roar Vigre.

Publisert: 22.08.2016

En maskin knuser stein til sand

Av Kari Aakra, Medvind24

Han står i bresjen for Ølen Betongs innovasjonsprosjekt KNUST 2018, en videreføring av FoU-prosjektet som startet opp i 2012. Målet er bedre utnytting av knuste steinmasser i betong og mobilproduksjon av høy- kvalitets betongtilslag.

- Vi har jobbet lenge med å kunne optimalisere ut- nyttelsen av knust maskinsand som tilslag i betong. Med våre mobile knuseverk har vi en stor fordel ved å kunne flytte på oss, og utnytte knuste masser maksimalt hvor som helst i landet, sier Vigre.

Nybrottsarbeid

Vigre tror de naturlige sandressursene vil være utilgjengelige i løpet av de neste 25 – 30 årene. Fjellmasser, derimot, er det rikelig av, og det er derfor avgjørende å være et steg foran for å kunne utnytte disse massene når de naturlige ressursene er tømt.

- Tradisjonelt er det brukt mellom 15-20 prosent knust maskinsand i betongen. Vi har satset mye på å produsere maskinsand av såpass høy kvalitet at vi i dag kan bruke mellom 75 og 80 prosent knust masse i betongen. Det optimale vil være tilslag av 100 prosent produsert maskinsand. Vi har nå opparbeidet oss gode erfaringer og kompetanse, og jobber nå for fullt for å implementere denne produksjon ved alle våre mobile anlegg, forteller Vigre, som sier at Ølen Betong har tro på stor innovativ gevinst av arbeidet.

- Det er viktig for oss å tenke miljø og regnskap slik at kortreist tilslag blir prioritert. Målet er å utvikle et innovativt konsept for tilslagsproduksjon, basert på mobile produksjonsløsninger, som kan nyttiggjøre lokale råmaterialer og møte kvalitative og miljømessige krav til sluttproduktet, sier Vigre.

KNUST 2018 skal også bidra til et løft i bransjen når det gjelder både mobil produksjon av maskinsand og brukerteknologi for tilslaget i forbindelse med høy- kvalitets ferdigbetong.

Fleksible og kvalitetssikre

- Med både mobile knuseverk og mobile betongverk vil vi ha en stor fordel ved å være fleksible og kunne full ut utnytte massene på stedet i nærheten av prosjektet der betongen trengs. Vi ser bransjen er interessert og har fokus på denne type innovativt arbeid, og tror det er en avgjørende, fremtidsrettet satsing for markedet. KNUST 2018-teamet jobber for å få kontinuitet og stabile kurver på tilslagets finstoff under 0,125 mm og spesielt det under 0,063 mm-sikt. Ølen Betong har for alle sine anlegg fasiliteter som ivaretar kvalitetssikring, slik at alle krav blir ivaretatt før tilslag går inn i selve betongproduksjonen.

- Vi har både knuseverk og mobile betonganlegg. Dermed kan vi teste ut både det tilslagstekniske og betongtekniske fortløpende, sier Vigre.