Ølen Betong - hjem

Lederskifte i Ølen Betong

1. april gjennomføres et lenge planlagt sjefsskifte i Ølen Betong AS. Arne Haldorsen går etter 13 år som adm. direktør, over i en ny stilling i selskapet. Svein Atle Berge overtar lederrollen i en bedrift i sterk medvind.

Publisert: 29.03.2012

– Lederskiftet har vært planlagt over en lang periode for at det skal skje mest mulig knirkefritt og for å bygge opp en ny organisasjon. Dette begynner nå å falle på plass, og vi fant ut at tiden var moden for å gjennomføre skiftet, sier Arne Haldorsen.

Svein Atle Berge er sønn til Ølen Betongs gründer, Atle Berge, og har jobbet i selskapet i mange år, nå sist som ansvarlig for avdeling ferdigbetong, det største virksomhetsområdet i konsernet, og som daglig leder i Ølen Betong Transport AS.

Rivende utvikling

– Bedriften har hatt en rivende utvikling gjennom mange år og vi er nå en av Norges største i vår bransje. Det har vært en glede å kunne være med på laget i denne utrolige utviklingen og veksten i 13 år, sier Haldorsen. I denne perioden har omsetningen økt fra 100 til 400 millioner i Ølen Betong AS. Men omsetningen i selskapene i Ølen Betong-familien er langt høyere. Inkludert alle selskaper omsetter de nå for ca 750 millioner kroner.

– Årsakene til denne utviklingen er gode og stabile medarbeidere og en eier som bruker overskuddene til å videreutvikle selskapene. Jeg som leder har derfor hatt mulighetene og ressursene til å satse og bygge virksomheten videre. Jeg har hatt frihet til å bygge ut fabrikkene verksted og adm. bygninger, kjøpe nytt utstyr og ikke minst kjøpe opp selskaper. Dette har vært motiverende og jeg er glad for at vi har lykkes, utdyper Haldorsen.

Haldorsen fortsatt aktiv innen virksomheten

Han vil fortsette å jobbe i selskapet noen år til, nå som forretningsutvikler, der Haldorsen vil rapportere direkte til Svein Atle Berge.

– Jeg er også glad for å kunne være med videre i en rolle som forretningsutvikler. Da får jeg muligheten til å være med i den veksten som kommer de neste årene, sier Haldorsen, som også har vært tungt inne på styresiden innen flere bransjeorganisasjoner som BNL, Byggevareindustrien og som styreleder i Kontrollrådet.

Haldorsen vil også forsette som styreleder i flere av de mange selskapene som inngår i Ølen Betong-familien.

– Jeg har også samarbeidet godt og tett med Svein Atle og vet at han vil lykkes med å bringe selskapet videre både i vekst og utvikling, legger Haldorsen til.

Gleder seg

Svein Atle Berge sier han ser frem til å ta fatt på oppgaven som administrerende direktør i Ølen Betong AS.

Svein Atle Berge, ny administrerende direktør i Ølen Betong

– Selskapet har vokst kraftig de senere årene, og vi har utviklet oss godt innen flere områder. Ikke minst er vi nå til stede i store deler av landet, og vi har kjøpt oss opp i flere betongvirksom-heter. Dette hadde vi ikke klart uten alle de dyktige ansatte som har vært med på laget. Dette gjelder også alle de som har kommet inn gjennom oppkjøp den senere tiden. Vi vil sammen nå jobbe hardt for å utvikle oss ytterligere. Vi har ingen planer om å forandre kursen, slår Berge fast. Han han er glad for at Haldorsen vil fortsette i selskapet også fremover.

– Arne har gjort en meget god jobb med å bygge opp konsernet, og det er selvsagt en stor fordel for oss at han blir med videre, sier Berge.