Ølen Betong - hjem

Leverer til første Rogfast-tunnelen

I løpet av 2018 skal NCC ha med seg Ølen Betong på utbyggingen av det første prosjektet på Norges største veitunnelprosjekt.

Publisert: 14.12.2017

Tunnelinnslag ved Laupland i Bokn. Illustrasjon: Statens vegvesen / Cowi as

 - Det er veldig stort å få bli med på første spretten av Rogfast. Etter mange år med omfattende leveranser til flere store samferdselsprosjekter i hele landet, har vi opparbeidet oss mye erfaring som vi ser frem til å ta med oss til Rogfast. NCC sitt oppdrag er det første av mange prosjektet som kommer i forbindelse med tunnelene, og vi ser frem til å vise hva vi er gode for her, sier divisjonsleder for ferdigbetong, Stian Berge.

- Vi har god erfaring fra mange store samferdselsprosjekter, og ser fram til å vise hva vi er gode for på Rogfast. sier Stian Berge

Avtalen mellom Ølen Betong og NCC ble inngått 13.desember. Leveransene starter i midten av februar og skal være ferdig til juleferien 2018.

I oktober ble NCC tildelt kontrakt på byggingen av E13 sidetunnel Arsvågen. Dette er den første tunnelkontrakten på E39 Rogfast, og omfatter prosjektering og driving av et to kilometer lang sidetunnel fra Arsvågen i Bokn kommune.

Sidetunnelen er i to løp, og skal brukes til massetransport under byggingen av hovedløpene til Rogfast. Deretter vil den fungere som en ventilasjonstunnel når Rogfast åpner. Byggestart er satt til januar 2018, og det betyr ett års produksjon til Rogfast fra Ølen Betongs anlegg på Gismarvik.

- Dette oppdraget betyr spesielt mye for avdelingen vår på Gismarvik som skal stå for produksjonen og levere ca. 14.000 kubikk sprøytebetong til fjellsikring langs strekningen, sier Berge.

Prosjektet skal etter planen være ferdigstilt innen 15. mars 2019.

Stiplet linje viser tunnelen ut fra Arsvågen og ned til hovedtunnelen.