Ølen Betong - hjem

Med fokus på de ansatte

Alle ansatte skal ha en trygg og god arbeidshverdag. Noen medarbeidere har et ekstra ansvar for å ivareta kollegaenes ve og vel på jobb, om det så gjelder verneutstyr eller det sosiale. Bli kjent med våre verneombud og hvordan de verner om sine medarbeidere.

Publisert: 08.02.2017

Av Medvind24.no

 • Oddgeir Andersen (35), hjullastersjåfør, ansatt i Ølen Betong siden 2002. Verneombud for betongvareavdelingen, administrasjonen og Ølen

  - Vår viktigste oppgave er å se til at det er best mulig sikkerhet for de ansatte, og at de har en god og trygg arbeidsplass. I tillegg til vernerundene er det viktig å lytte til folk. Om de har noe på hjertet må de får snakke med oss om det. Jeg ser alltid etter om det er ting som kan endres for å ytterligere bedre arbeidshverdagen for de ansatte. 

 • Helge Miljeteig (61), ansatt i Ølen Betong siden 2001. Produksjonsmedarbeider og verneombud ved avdelingen i Sandeid.

  -Fokus nummer én hos oss alle er sikkerhet, sikkerhet, og sikkerhet. Ellers blir det det sosiale og ha god kontakt med kollegene. Vi har det travelt, så det sosiale begrenser seg litt selv, men det er viktig å kunne plukke opp meldinger og impulser fra kjekke og flinke medarbeidere. Jeg har et inntrykk av at medarbeiderne har det svært godt i Ølen Betong. Her i Sandeid har vi en ledelse som har stor evne og vilje til å ordne opp dersom det er nødvendig.

 • Jim Ronny Hansen (36), ansatt i Ølen Betong siden 2004. Produksjonsleder på Nordkalotten og verneombud for Hammerfest blandeverk.

  - Som verneombud er det viktig å ivareta de ansattes og bedriftens interesser på en god måte i saker som gjelder miljøet. Et godt arbeidsmiljø er viktig, og de små tingene kan bety så uendelig mye for samholdet. Et lite bidrag fra meg er at jeg bruker å stille en halvtimes tid før arbeidsdagens start og har kaffen klar til «guttan» kommer på jobb. Her i Hammerfest har vi det fint. Litt sutring iblant, men sånn er det med middelaldrende menn; dem er litt som «fjortissa» noen ganger.

 • Roar Kleppe (31), sjåfør på Askøy og ansatt siden 2007. Verneombud for Ølen Betong og ØBT på Askøy og Laksevåg.

  - Som verneombud skal vi enkelt fortalt passe på at alle medarbeidere har det bra og har en trygg arbeidsplass å gå til hver dag. Jeg har vært verneombud i ca. et år, og det virker for meg som om de fleste ansatte har det bra hos Ølen Betong. De er flinke til å passe på å bruke verneutstyr slik de skal, og når de skal. Som verneombud er det likevel viktig å ta seg en prat med de ansatte fra tid til annen for å være sikker på at de har det bra på jobb.

 • Edin Jakupovic (44), verneombud på elementavdelingen i Sveio. Ansatt i Ølen Betong siden 1997 (med unntak av en pause før han kom tilbake i 2010)

  - Vi må alltid tenke på at de ansatte har en god arbeidshverdag. Det gjelder alt fra utstyr og maskiner til det sosiale og personalmessige. Vi skal se til at jobben gjøres på tryggest mulig måte. Det er mange tunge løft, og vi må alltid vurdere om dette kan gjøres lettere for de ansatte. Det kan være en risikabel arbeidsplass dersom vi ikke passer på at alt verneutstyr brukes som det skal. Jeg er veldig påpasselig med at alle følger opp dette. Med store kraner, og tungt utstyr kan vi aldri tillate at noen unngår å bruke verneutstyret riktig og til enhver tid.

 • Henrik Berger (35), ansatt i Ølen Betong siden 2007. Pumpeoperatør og verneombud ved avdelingen på Stord.

  - Vi har alle et ansvar for vår egen og kollegenes sikkerhet, og min rolle som verneombud blir å holde et øye med at både det sikkerhetsmessige og sosiale fungerer i arbeidshverdagen: at alle bruker påkrevd verneutstyr, og at de opptrer med respekt for hverandre. Jeg er opptatt av det sosiale; at vi skal ha det godt sammen både på jobb og i fritiden. Det er viktig at vi fungerer sammen utenom jobben også, og finner på noe sosialt. Det synes jeg vi i Ølen Betong er flinke til. Her på Stord er vi en sammensveiset gjeng som har et godt samhold.

 • Jan Erik Olsen (47), kranbilsjåfør. Verneombud for bilverksted og ferdigbetong i Ølensvåg, Suldal, Gismarvik, og mobile verk på Tau, Hundvåg og Lysebotn

  - Som verneombud skal vi opprettholde rettighetene til de ansatte. Folk er ofte tilbakeholdne, selv om de har noe på hjertet. Verneombudenes viktigste jobb er å være tilstede der de ansatte er, være synlige og gjøre det tydelige at de kan snakke med oss om hva det måtte være på arbeidsplassen. Mange av oss klarer gjerne ikke å være så mye rundt omkring som vi skulle ønske, men mobilen er på hele døgnet. Jeg tror ansatte i Ølen Betong har det bra, men det er veldig viktig at vi er her i tilfelle noen skulle føle at de trenger oss.

 • Christopher Huse (30), ansatt i Ølen Betong/Haugaland Containerservice i over fire år. Er i dag sjåfør og verneombud i Haugaland Containerservice.

  - Min viktigste oppgave som verneombud er å lytte til kollegaene, høre hva de har å si, og ta opp saker som opptar dem. Jeg er helt fersk som verneombud, og har fremdeles noe å sette meg inn i. Det ligger i sakens natur at vi sjåførene ikke treffes så ofte ansikt til ansikt. Vi er for det meste på hjul, og da blir det kommunikasjon per telefon. Jeg ringer en del rundt for å slå av en prat om løst og fast for å lufte stemningen. Mitt inntrykk er at medarbeiderne i Ølen Betong har det bra; iallfall har vi det i Haugaland Containerservice. Det er ingen som klager og syter, så det tar jeg som et tegn på at alle er fornøyde.