Mot rekordomsetning på betongvarer

Salgsteamet hos Ølen Betong har de siste månedene kapret en rekke store kontrakter på rør og kummer i betong. Flere prosjekter på Østlandet gjør at vogntogene går i skytteltrafikk over fjellet.

Publisert: 10.05.2012

- Omsetningen av betongvarer vil i mai og juni komme opp på det dobbelte av en gjennom-snitts måned, forteller salgsleder Knut Magne Østenstad.

- Produksjonen hittil i 2012 har vært meget god og vi har lagt opp ekstra lager for å kunne dekke etterspørselen fremover våren og sommeren. Spesielt gjelder dette for flere store prosjekter vi har fått avtaler på.

5500 tonn falsrør og kummer til Ringerike

Hæhre Entreprenør AS startet Høsten 2011 opp arbeidet med å bygge ny riksveg fra jernbanekryssingen nord for Sokna i Ringerike kommune til Ørgenvika i Krødsherad kommune. Entreprisesummen er på vel 727 millioner kr. De ca. 17 kilometerne med ny veg skal etter planen åpnes før sommerferien 2014. Les mer om prosjektet her.

2012_0321_OddvarH130.jpg

Oddvar Hølland

Ølen Betong fikk tildelt underentreprisen på betongrør og kummer, en av de største enkelt kontraktene innen avløpssystemer bedriften har hatt på mange år.

- Vi leverer enkelte dager 3-4 vogntog med betongrør bare til dette prosjektet, forteller Oddvar Hølland som har ansvar for å organisere leveransene.

- De siste to ukene har vi levert 100 falsrør med diameter på 1,6 meter. Det går 6 stk på hvert vogntog, så her har gått 17 biler bare med disse rørene. Siden leveransene startet i slutten av februar har han sendt nær 50 vogntog i retning Ringerike, og 140 turer gjenstår. For Ølen Betong skal leveransene være avsluttet i 2013.

I tillegg til rør og kummer har bedriften også fått kontrakten på betongelementer til vann, brann og frostsikring av tunnelene på prosjektet. Les mer her.

Kummer til E18 i Vestfold.

Et annet stort prosjekt som leveres i 2012-2013 er kummer for vann og avløp til ny E18 i Vestfold, der Veidekke er hovedentre- prenør. Også disse produktene skal med bil over fjellet. Volumet er under halparten av jobben på Ringerike, men går samtidig og utover i 2013.

E18 i midtre Vestfold skal utvides fra 2-felts til 4-felts vei mellom Gulli og Langåker. Det skal til sammen bygges 24 km ny vei fordelt på tre kontrakter. Les om prosjektet hos Veidekke

Store kummer spesiallages.

For å kunne ta avvinkling i store løp med falsrør, samt koble sammen flere løp til ett, spesiallages kummer med de riktige dimensjoner i muffe og renneløp. Avvinklink i grader samt høydeforskjeller, ivaretas samtidig. Bildet viser kum for Ø1600 falsrør.

Available jobs

Arkiv

2021

2020

Flere saker:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021