Ølen Betong - hjem

Ny miljøbetong skal brukes i prestisjebygg

31. januar ble en merkedag for Ølen Betong. Aldri før er det blitt laget en mer miljøvennlig betong. I slutten av mars starter leveransen fra Laksevåg til Edens Hage, Høgskulen på Vestlandets nybygg.

Publisert: 28.02.2018

Den nye miljøbetongen testes i luftbøtta. Teknolog Solfrid Vevatne, teknisk sjef Lars Busterud i Cemex og avdelingsleder ferdigbetong Bergen Knut Ståle Lyngstad følger spent med. Delvis skjult teknologileder Roar Vigre. Alle foto: Ellen Marie Hagevik

Av Ellen Marie Hagevik, Medvind24.no

Dagen begynte med et samarbeidsmøte, der sjefsrådgiver Sverre Smeplass i Skanska og teknisk sjef Lars Busterud i Cemex sammen med teknologer og laborant fra Ølen Betong gikk gjennom resepten. Skanska er underentreprenør til Kruse Smith som har totalentreprisen, og Cemex er leverandør av miljøsementen som brukes i den nye betongen.

Kravet til Edens Hage, nybygget til Høgskulen på Vestlandets campus på Kronstad i Bergen, er at bygget skal miljøsertifiseres med nivået «Excellent» i klassifiseringssystemet BREEAM-NOR.

Spenningen var til å ta og føle på da første blanding av den nye miljøbetongen var klar for prøvestøp i skikkelig ruskete bergensvær. For betongnerder som teknologileder Roar Vigre i Ølen Betong, var været helt uvesentlig. Det eneste som betydde noe var om resepten ville gi betongen de egenskapene som var krevd.

Skrev historie

Små justeringer ble gjort til neste runde, og etter runde tre med prøvestøp, var det klart at det var skrevet betonghistorie: det har mest sannsynlig aldri vært laget en betong med lavere CO2-avtrykk i Norge.

Nøkkelen i dette tilfellet er en lavvarmesement med høyt slagginnhold på ca. 70 prosent. Denne bidrar til mye lavere CO2-utslipp per kubikkmeter betong enn den ordinære sementen som brukes til hverdags. Slagget er avfall fra stålindustrien.

- I Norge fikk vi en bransjestandard på lavkarbonbetong for to år siden. Der er det klassifisert tre typer lavkarbonbetong – klasse A, B og C – med bransjereferanser på kilo CO2 eqv per kubikkmeter betong. Betongen som vi har laget i dag tilsvarer en B35 og en B30. Den strengeste klassen i bransjestandarden ligger på 210 kilo CO2 eqv per kubikkmeter, mens betongen vi har laget i dag ligger på 95. Det er godt under halvparten av den strengeste klassen, så Ølen Betong ligger i en annen divisjon, sa Busterud etter prøvestøpen.

Skal lever 2500 kubikk

Resultatet blir bekreftet i EPD-en (Environmental Product Declaration), som ved forespørsel kan lages for alle Ølen Betongs resepter. Ølen Betong har for øvrig vært miljøsertifisert siden 2012.

- Når en lager en EPD legges betongresepten inn i et regneverktøy. Her legger en også inn all info om utslipp en har ved å lage en kubikkmeter betong av den aktuelle sammensetningen. Til slutt summeres det totale klimagassutslippet, og en får totalt CO2 eqv utlsipp per kubikkmeter. EPD for den nye miljøbetongen viser at totalutslippet er 95 kg/eqv, sier betongteknolog Solfrid Vevatne.

Ølen Betong skal levere 2500 kubikkmeter til Edens Hage. Første leveranse går fra Laksevåg til Kronstad i slutten av mars. Siste leveranse er planlagt i begynnelsen av 2019. Tiden mellom prøvestøp og levering er en travel fase for blant annet laborant Truls Krossøy.

Finpusser resepten

Sverre Smeplass trør til over alt.

- Nå som vi har funnet konsistensen og de egenskapene som prosjektet krever og kunden Skanska vil ha, har vi en del egenskaper som vi må teste med tanke på herdeutviklingen og temperaturforløpet på den. For dette prosjektet er det siste finpuss på resepten som gjenstår, så skal vi bare levere stabil kvalitet heile veien. Og det er vi gode på, sier Krossøy.

Smeplass og to andre representanter fra Skanska var mer enn fornøyd etter prøvestøpen.

- Ølen Betong er alltid godt forberedt, og vi har kommet lengre enn forventet i dag. Faktisk så langt at det ikke er nødvendig å være med på ytterligere testing. For oss gjenstår det bare papirarbeid mens Ølen Betong gjør den siste finpussen, sa Smeplass.

Han kalles betongguru i bransjen, er professor II i betongteknologi og bygde opp betongteknologiavdelingen til Skanska Teknikk. Etter ti år som avdelingssjef, gikk han over til å bruke all sin tid til spesialrådgivning og har jobbet mye med miljøsertifisering.

Nasjonal standard på miljøsertifisering

- Miljøsertifisering blir viktigere og viktigere, og det blir stadig flere prosjekter som har miljøkrav. Både på betong og andre materialer. Vi i Skanska har BREEAM-sertifisering på mange prosjekter, og det er samarbeid mellom enkelte byggherreaktører på miljøsertifisering, som FutureBuilt-samarbeidet i Oslo-området. Mens byggherrer som Statsbygg har egne krav og egne måter å vurdere ting på, sier Smeplass.

Han betegner miljøsertifiseringen som et litt umodent fagområde fortsatt, men utviklingen går stadig framover.

- Det er i ferd med å bli utviklet en nasjonal standard på klimagassregnskap, slik at alle materialer kan vurderes på de samme premissene i livssyklusanalysen (LCA) for det samlede byggeprosjektet. Den standarden håper vi er på plass i løpet av et par år. Kanskje før.

- Hvordan ligger Ølen Betong an i forhold til miljø?

- Ølen Betong er blant de fremste, men hele den norske betongbransjen er egentlig veldig godt forberedt. Den største utfordringen kan faktisk bli råvaresituasjonen. At vi ikke klarer å få fatt i de varene som skal til for å få gjort det deltakerne ønsker, sier Smeplass.