Ølen Betong - hjem

Ølen Betong lanserer ny satsing på havvind

Publisert: 31.03.2023

Produksjon av flytende betongfundament for vindturbiner.
Hywind Tampen produksjon (Foto: Roar Vigre)

Ølen Betong har lang erfaring fra drift og levering av betong til store onshore prosjekter for olje- og gassindustrien i Norge. Selskapet hadde blant annet betongleveransene til Hywind Tampen prosjektet, som er verdens største flytende havvindpark. Hywind Tampen var et pionerprosjekt og et viktig bidrag for å redusere utslipp fra Gullfaks- og Snorre-feltene i Nordsjøen, tilsvarende årlige utslipp fra 100 000 personbiler. Hywind Tampen er den første vindparken i verden som leverer strøm til olje- og gassplattformer.

- Prosjektet var strategisk viktig for Ølen Betong med tanke på å være med å bidra til bærekraftige og verdiskapende løsninger for samfunnet. Med det kompetansemiljøet og ekspansive satsingen som er etablert i regionen er Ølen Betong plassert i sentrum av «Havvind regionen» sier Daglig leder Lars Norekvål

Ølen Betong sitt nye satsingsområde Havvind blir organisert som et eget forretningsområde og vil bli ledet av Geir Finnesand og Roar Vigre. Begge har lang erfaring innenfor betong og maritime konstruksjoner.

- Hywind Tampen var både utfordrende og krevende å gjennomføre med drift 24/7 over 16 måneder. Prosjektet gav oss gode erfaringer som vi tar med oss videre i ny satsing sier Finnesand som var prosjektleder på Hywind Tampen prosjektet for Ølen Betong.

Ølen Betong er godt rustet for denne type leveranse, med mobile anlegg som kan forflyttes nasjonalt, og en flåte på 120 moderne spesialkjøretøy gir oss en unik kompetanse og kapasitet.

Ølen Betong er med på et forskningsprosjekt som jobber mot framtidens bærekraftige betongkonstruksjoner i maritime miljøer. Gjennom BE-sTrONG prosjektet jobber vi mot mindre CO2 utslipp, og et redusert behov for vedlikehold og reparasjoner. Det er flere partnere i prosjektet, slik at hele verdikjeden er representert.

Prosjektet har en varighet fra 2022 til 2025 og er et viktig arbeid mot å bygge hardfør infrastruktur. Med tanke på bærekraft, bestandighet og konstruksjoner i maritime eksponeringer er betong det riktige valget av byggematerialet sier Teknologileder Roar Vigre.

Daglig leder i Ølen Betong, Lars Norekvål
Prosjektlederne i på plass ved produksjonen med verneutstyr og synlighetstøy.
Fra Hywind Tampen prosjektet: Geir Finnesand og Roar Vigre
For mer informasjon, kontakt:
Lars Norekvål, Daglig leder - Tlf. 930 15 544
Roar Vigre, Teknologileder - Tlf. 488 89 935
Geir Finnesand, Divisjonsleder Ferdigbetong - Tlf. 993 79 557

Om Ølen Betong

Ølen Betong er en av landets største betong- og betongvareprodusenter, med hovedkontor i Ølen ca. 5 mil øst for Haugesund (E 134). Ølen Betong ble etablert i 1974. Med snart 50 års erfaring, kan vi stille med høy kvalitet og kompetanse, slik at du som kunde skal bli fornøyd. Vi kan levere betong, elementer og betongvarer til både større og mindre prosjekter.

Ølen Betong er en del av Nordic Concrete Group med 60 blandeverk og fabrikker i hele Norge.