Ølen Betong - hjem

Oppstart for "nye" Stord

Fra og med i dag er produksjonen i gang igjen ved blandeverket på Stord. Det er i praksis et helt nytt blandeverk produksjonsleder Atle Martin Aga og gjengen på Stord nå kan levere betong fra.

Publisert: 14.08.2013

Av: Eiolf/Atle Martin

Et betongblandeverk med 2 større og 2 mindre siloer, samt samlebånd for lasting av tilslag

Plukket fra hverandre

Det har i sommer vært stor aktivitet ved blandeverket på Stord. I starten av fellesferien ble anlegget regelrett plukket fra hverandre. Det var innledningen til den største oppgraderingen og vedlikeholdsjobben som har vært gjort i blandeverkets mangeårige historie.

I planleggingen av arbeidet, ble det ikke bare sett på hva som var nødvendig vedlikehold, men også sett sammen med hva som skal til for å øke kapasiteten. Kombinasjonen av dette ble omfanget av jobben som nå er gjort. Slik at nå er blandeverket trimmet for best mulig flyt av råstoff gjennom prosessen og dermed effektiv drift og en økning av praktisk kapasitet fra 30 m³ til 70-80 m³pr time.

- Det har vært mange utfordringer underveis, men det har vært flinke folk med hele veien, sier produksjonsleder Atle Martin Aga.

- Vi er nå såvidt startet opp igjen og gleder oss til å komme i gang for fullt. Med litt innkjøring skal nok forbedringene merkes.

Krumtappen

Selve krumtappen i blandeverket, blandemaskinen, er en fabrikkny BHS blander med et blandevolum på 2,5 m³. Mer enn dobbelt så stor som den forrige. I praksis betyr det at betongbilene kan fylles opp dobbelt så raskt som før.

For å holde tritt med blanderen, er det byttet til nye vekter med større kapasitet for oppveiing av råmaterialer som skal inn i den. Da er det også nødvendig med oppgradert matesystem fram til oppveiing, så både nye veiebånd, tranportbånd for sand og singel på toppen av de store siloene er installert. Vaggen som løfter fra bunn av silo og tømmer tilslaget i blanderen er også ny. Sement og silica skrus med store skruer inn i vektene. De er selvfølgelig også skiftet.

Har man sagt A...

Når så mye mekaniske deler skal skiftes, og det elektriske allerede er en del gammelt, lønner det seg å erstatte gammelt med nytt her også. Derfor ble en del av prosjektet nye signalkabler ut til det meste av anlegget. Før måtte det meste av signal og styringselektronikk være i nærheten av der blandeprosessen ble styrt fra, men nå er dette plassert i egen container og datamaskinen som styrer det hele klarer seg med en tynn kabel.

Dette gjør at operatørrommet som før var en anelse trangt, nå er betraktelig luftigere og ikke minst roligere siden en del støyende vifter er fjernet. Nye kameraer som overvåker hele prosessen gir operatøren full oversikt over prosessen. At det bidrar positivt til arbeidsmiljøet kan vel også hende.

På toppen av det hele er det bygget nytt bygg over silotoppen der tilslaget (sand og singel) lagres innendørs. Dette sikrer kontroll på temperatur og fuktighet på sand og singel som utgjør hoveddelen av volumet i betongen, og betyr svært mye for å levere rett temperatur og konsistens på betongen til våre kunder. På utsiden er det kommet containere som gir betydeglig større lager for ulike tilsetningsstoff som brukes for å gi betongen de rette egenskapene.

Kompletterer oppgradering

Med denne investeringen og kaiutbyggingen (se artikkel i Sunnhordland ) og nye oppholdsrom i fjor er det investert for i overkant av 15 mill ved anlegget på Stord.

- Stord og omegn er et viktig marked for oss, og det er viktig at utstyr og logistikk er helt på topp slik at våre kunder får den servicen og kvaliteten de har krav på, sier daglig leder Svein Atle Berge i Ølen Betong.

- Med denne oppgraderingen avslutter vi et flere års langt oppgraderingsprogram for vår Stordavdeling. Vi er svært fornøyd med resultatet og vet nå at blandeverket vårt her er rustet til å levere kvalitetsbetong til markedet i mange år framover.

Bilder fra "nye" Stord