Ølen Betong - hjem

Ølen Betong leverer til Ulriken-tunnelen

Avdelingen i Bergen forbereder seg på rekordstor aktivitet i 2015 etter at Ølen Betong er tildelt sin største kontrakt i bergensregionen til dags dato.

Publisert: 21.01.2015

Divisjonsleder Stian Berge foran en rekke med betongbiler
- Det er sjelden vi får kontrakter med såpass langt tidsperspektiv, og vi ser frem til å samarbeide med Skanska nå også i Bergen, sier divisjonsleder Stian Berge.

80 000 kubikk ferdigbetong skal leveres til byggingen av Ulriken-tunnelen i Bergen, som skal stå ferdig i 2019. Kontrakten ble tildelt Ølen Betong av Skanska Norge AS som skal bygge tunnelen sammen med østerrikske Strabag AG.

- Vi har hatt et tett samarbeid med Skanska på flere prosjekter i Norge de siste årene, og det er en tillitserklæring at de nå også ønsker å benytte oss til Ulriken-tunnelen, som er et av de største kommende byggeprosjektene på Vestlandet, forteller divisjonsleder for ferdigbetong, Stian Berge.

Styrker teamet i Bergen

Byggingen av den nye 7,8 km lange togtunnelen gjennom Ulriken fra Arna til Fløen i Bergen hadde oppstart i 2014, og prosjektet skal være ferdigstilt i 2019. Det betyr bånn gass for Ølen Betong i Bergen i løpet av hele anleggsperioden.Ølen Betong øker nå mannskapet i Bergen som følge av økt aktivitet med leveransene til Ulriken.

- Denne kontrakten betyr først og fremst mye for den lokale avdelingen, da det er sjelden vi får såpass langsiktige avtaler som dette. Vi er allerede i gang med produksjonen av sprøytebetong til prosjektet, og er på jakt etter fire nye medarbeidere til avdelingen, sier Berge.

Generert bilde av hvordan togtunnelen i Bergen vil se ut
Den nye Ulriken-tunnelen er en del av et større prosjekt for utbygging av dobbelspor mellom Arna og Bergen. Foto/Illustrasjon: Tolstrups 3D studio/Jernbaneverket.

Dobler kapasiteten gjennom Ulriken

Avtalen ble signert like før jul, og er den største kontrakten Ølen Betong har fått i bergensregionen siden etableringen med avdeling i Laksevåg i 2001. Ølen Betong utvidet virksomheten i regionen med avdeling på Askøy med oppkjøp av Askøy Bygg og Betong AS i januar 2014, og har i dag total 30 medarbeidere fordelt på de to avdelingene.

Ulriken-tunnelen skal gå parallelt med eksisterende tunnel gjennom Ulriken mellom Arna og Bergen. Den nye tunnelen skal overta togtrafikken fra eksisterende tunnel, som skal oppgraderes etter at ny tunnel er åpnet.

Strekningen mellom Bergen og Arne er en av de mest trafikkerte enkeltsporede strekningene i Nord-Europa, og med ny tunnel og oppgradering av dagens tunnel vil strekningens dobbeltspor doble avgangsfrekvensen. Det nye tunnelløpet blir også viktig for å kunne tilfredsstille krav til rømming og brannsikkerhet.