Ølen Betong - hjem

Ølen Betong godkjent som nasjonal kursholder

Det stilles strenge krav til kompetanse og dokumentasjon i betongbransjen. Ølen Betong har satset mye på kompetansebygging og er nå godkjent for å holde A0-kurs for betongtransportører.

Publisert: 04.07.2017

Et stykke Ølen Betong-historie: Deltakere og forelesere på første A0-kurs for betongtransportører regi av Ølen Betong. Foto: Ølen Betong

Av Ellen Marie Hagevik, Medvind24.no

Første A0-kurs gikk av stabelen i Ølensvåg 22. og 23. juni med deltakere fra blant annet Sandnes, Suldal, Bergen og Ølensvåg. Det er Fabeko/Tekna som holder alle kurs for bedriftene i Norsk Betongforening, og Ølen Betong er per i dag den eneste betongbedriften i landet som selv holder A0-kurs.

- Det stilles strenger krav til kompetanse innen ferdigbetong, og for Ølen Betong er det viktig å ha en effektiv, grundig og god opplæring i alle ledd. Samtidig er det i en svært travel hverdag nødvendig å tenke på hvordan vi kan samle folk på en tids- og kostnadseffektiv måte. Vi har jo ansatte som skal kurses fra Kirkenes til Lindesnes, sier Roar Vigre, teknologileder og ansvarlig for kursene som gjennomføres i regi av Ølen Betong.

I gang et halvt år for planlagt

Med det som bakteppe, sammen med tanker om et mer innovativt og framtidsrettet innhold i kursene, dro Vigre i mars til et møte med Tekna, Betongopplæringsrådet og Norsk Betongforening i Tromsø. Engasjementet nådde fram, og Ølen Betong fikk gå i gang med prosessen for å bli godkjent kursholder.

- Målet var å komme i gang i full skala om et års tid, men vi er effektive i Ølen Betong når vi setter i gang, sier teknologileder og kursansvarlig Roar Vigre. Foto: Ellen Marie Hagevik, Medvind24.no

- Målet var å komme i gang i full skala om et års tid, men vi er effektive i Ølen Betong når vi setter i gang. Det stilles høye krav til foreleserne, men med fem-seks godkjente forelesere i egne rekker hos Ølen Betong, Ribe Betong og Sandnes & Jærbetong, hadde vi allerede det på plass. Vi bruker Teknas kurskompedium og følger lovpålagte retningslinjer, og det som trengtes av oppdateringer fikk vi på plass raskt. Dermed var vi i gang. Dyktige fagfolk med lang erfaring – kombinert med situasjoner og eksempler fra egen arbeidsdag – gjør kursene både aktuelle og engasjerende, sier Vigre.

Vil utvide med A0S-kurs

Han understreker at Ølen Betong ikke skal være en konkurrent til kursene som holdes av Tekna og Norsk Betongforening. Ansatte i Ølen Betong deltar også på disse kursene, og det neste som står på planen er et engelskspråklig kurs i Bergen i overgangen august/september.

- Vi ser først og fremst på dette som en mulighet til effektiv kursing i egne rekker, men kursene er åpne for andre betongbedrifter som ønsker å delta. Vi har også som mål å få på plass A0S-kurs for belte- og pumpepersonell, sier Vigre.

Nye A0-kurs vil bli satt opp etter hvert som det er behov. Her er både Bergen, Stavanger og Kristiansand aktuelle kursbyer.

Satser tungt på kompetansebygging

Kunnskap og kompetanse er med på å gjøre arbeidsplassen trygg og sikker, og Ølen Betong har de seinere årene satset tungt på intern kompetansebygging. Blant annet med flere e-læringskurs. Det er stadig nye folk som ansettes, mens andre trenger repetisjon og resertifisering.

- Dette har vi bygget opp innenfor eget konsern, og en del av kursene er utviklet av vår dyktige IT-avdeling. De har også gjort en utmerket jobb med å knytte kursene til personalsystemet slik at vi til enhver tid er oppdatert på all kompetanse vi har i konsernet, sier Vigre.