Ølen Betong - hjem

Ølen Betong i gang med rekordstøp

125 000 kubikkmeter betong går med når Ølen Betong skal gjennomføre den største liningstøpen av sitt slag noen gang gjort i Norge.

Publisert: 24.09.2021


I midten av september gikk første leveransen til lining i tunnelen som er del Bane NORs nye dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen. Veidekke er entreprenør og Ølen Betong skal stå for leveranse av betong til den nærmere seks kilometer lange togtunnelen. I løpet av det neste året skal tunnelen formes ved en såkalt liningstøp, noe som blir den største liningjobben gjort i Norge så langt.

– Vi er inne i en veldig hektisk fase nå, og skal gire ytterligere opp i oktober. Det er utfordrende, men selvsagt veldig spennende å få være med på et prosjekt med så høy produksjon over så lang tid, sier prosjektleder i Nordic Concrete Group AS (NCG), Ove Ugelstad.

Støp uten stans

En liningstøp innebærer at hele tunnelens profil støpes med konstruksjonsbetong istedenfor betongelementer eller andre former for vann og frostsikring. To liningvogner går kontinuerlig gjennom tunnelløpet. Denne måten å støpe tunneler på brukes ofte på jernbanetunneler. Det er viktig med jevn og god leveransene uten stans i støpen.

– Ved full drift vil det være to støper hver dag. Det betyr ca. 450 kubikkmeter betong hver eneste dag, fem–seks dager i uken. Fra oktober er det to liningvogner på prosjektet, de skal gå fram til oktober 2022, sier Ugelstad, som sammen med et team på seks medarbeidere skal lede prosjektet det neste året.

Høye miljøkrav

For Ølen Betong er denne leveransen sjelden vare av flere grunner, forteller betongteknolog Solfrid Vevatne, som har stått bak utviklingen av betongen til tunnelen.

– Det ble lagt ned mye arbeid i å finne den rette resepten på betong for å imøtekomme strenge CO2-krav. Grensen for CO2-utslipp var veldig lav. Det var blant annet utfordrende å få til den rette flyten i betongen, samtidig som man skulle holde disse kravene, men det var en nyttig øvelse for oss. Og det er alltid like kjekt når vi når nye mål for «grønn» betong, sier Vevatne.
Tunnelen er del 1 av to større Bane NOR prosjekt som Ølen Betong skal levere betong til, Veidekke er entreprenør på strekningene. Totalt vil det gå med ca. 250 000 kubikkmeter betong til arbeidet, og mellom 15 og 20 betongbiler vil være i sving på prosjektene.