Ølen Betong - hjem

Ølen Betong satser i Stavanger- og Jæren-regionen

Ølen Betong utvider aktiviteten i Rogaland og blir største eier i et sammenslått Jærbetong og Sandnes Betong med en eierandel på 51 %.

Publisert: 08.01.2016

Bjørn Risa (f.v), Svein Atle Berge og Olav Stangeland går sammen i stor betongsatsing i regionen rundt Stavanger og Jæren.

Entreprenørene Risa Gruppen og Stangeland Gruppen vil ha en eierandel på 24,5% hver.

 - Begge selskaper er solide produsenter med lang erfaring og god kjennskap til bransjen. Sandnes Betong AS har vi eid sammen (50 % hver) med Stangeland Gruppen AS de tre siste årene. Jærbetong har en betydelig produksjon av både ferdigbetong, peler og andre prefab-produkter, som vil matche vår produktportefølje svært godt, sier administrerende direktør i Ølen Betong, Svein Atle Berge.

Den største i regionen

Det nye sammenslåtte selskapet vil bli drevet som en enhet og omsette for cirka 250 millioner årlig. Produksjonen både på Jærbetong sitt anlegg på Nærbø og Sandnes Betong sitt anlegg i Sandnes vil bli videreført. Ulike Ølen Betong-selskaper vil nå dekke hele linjen fra nord for Bergen til Arendal.

- Det sammenslåtte selskapet vil bli en stor aktør i betongmarkedet med basis på Sør-Vestlandet. Med eiernes kompetanse og sterke finansielle posisjon ligger alt til rette for at den samlede virksomheten skal styrke sin markedsposisjon og skape god lønnsomhet. Med Jærbetong som en del av Ølen Betong-gruppen har vi mulighet til å ta på oss flere og større oppdrag i denne delen av landet, sier Berge.

Ølen Betong produserer i dag på 24 ulike lokasjoner i Norge og i Murmansk. Selskapene i gruppen teller 450 ansatte og hadde i 2015 en omsetning på ca. 1,5 mrd. kroner. Betongleverandøren med hovedkontor i Ølensvåg er i dag en av landets ledende produsenter av ferdigbetong, betongvarer og betongelementer, og har i løpet av de siste årene blant annet levert betong til en rekke store samferdselsutbygginger landet over.

Ølen Betong leverer blant annet alle betongelementene og hovedvolumet av betong til Ryfast-prosjektet. SR-Bank Markets har vært felles rådgiver i prosessen.