Ølen Betong - hjem

Ølen Betong styrker seg i Nord-Norge

1. januar 2022 fusjonerte Arnesen Betong AS og Kirkenes Ferdigbetong AS med Ølen Betong AS og Ølen Betong Transport AS.

Publisert: 03.02.2022

Betongbiler fra Arnesen Betong og Ølen Betong pumper betong ned til et brofundament
Ølen Betong styrker nå posisjonen i Nord-Norge.

I april i fjor kjøpte ØB Group AS alle aksjene i Arnesen Betong AS. Den lokale betongprodusenten i Alta er kjent for produksjon og transport av ferdigbetong i Finnmark. Videre kjøpte ØB Group de resterende 50 prosentene av aksjene i Kirkenes Ferdigbetong AS i september 2021. Kirkenes Ferdigbetong driver med produksjon og transport av ferdigbetong, og har betongstasjoner i Kirkenes, Tana og Vadsø i Finnmark.

– Etter oppkjøpene av Arnesen Betong og Kirkenes Ferdigbetong er det naturlig for oss å fusjonere disse selskapene inn i Ølen Betong og Ølen Betong Transport for å drive virksomhetene på samme måte som resten av den heleide ferdigbetongvirksomheten i konsernet, og for å oppnå ønskede synergier, sier konsernleder Svein Atle Berge.

Det betyr at produksjon og salg av ferdigbetong i heleid virksomhet drives av Ølen Betong, mens transportvirksomhet drives i Ølen Betong Transport.

– Vi ser fram til å få disse virksomhetene inn i Ølen Betong og Ølen Betong Transport. I kombinasjon med vår eksisterende avdeling i Hammerfest har vi nå en betydelig aktivitet i Finnmark. Framover vil vi jobbe med å innføre våre rutiner og systemer, og organisere avdelingene som en region for å oppnå bedre samhandling og for å kunne levere et enda bedre tilbud til våre kunder i regionen, sier daglig leder i Ølen Betong og Ølen Betong Transport, Lars Arvid Norekvål.

– Vi ønsker nå å opprette region nord, hensikten er helt klart å dra fordeler av det samarbeidet vi kan gjøre på tvers av avdelinger i Finnmark. For regionen totalt sett innebærer dette at en nå har en aktør på plass som trygt kan ivareta alt fra små til veldig store prosjekter på en god måte, dette blir rett og slett veldig bra sier Anders Molland, divisjonsleder for ferdigbetong i Ølen Betong.

Han legger også vekt på at det er kjekt å stifte bekjentskap med så solide og kunnskapsrike betongfolk langt nord.

– Her har vi knyttet til oss personell som bidrar direkte med en utrolig god kompetanse på det vi driver med, dette bare må bli bra, avslutter Molland, og ønsker samtidig alle nye kollegaer velkommen til ØB/ØBT familien.