Ølen Betong - hjem

Ølen Betong har inngått rammeavtale med Telenor

Ølen Betong AS har inngått rammeavtale med Telenor for levering av betongvarer. Avtalen har en kontraktsperiode på 3 år med opsjon på ytterligere 1 + 1 år. Antatt verdi er på ca. 60 millioner kroner.

Publisert: 02.09.2020

Ølen Betong sitt hovedkontor og fabrikk i Ølensvåg

20. august signerte Ølen Betong en landsdekkende rammeavtale med Telenor for levering av betongvarer. Samarbeidet dekker leveranser innen ulike dimensjoner av trekkekummer.

Ølen Betong er en nasjonal aktør som har lang erfaring med levering av betongvarer til ulike prosjekter rundt i Norge. Summen av erfaring, kompetanse og leveringsdyktighet gjør at bedriften er godt rustet for å gjennomføre avtalen i samarbeid med Telenor.

Daglig leder Lars Norekvål og salgsleder Knut Magne Østenstad i Ølen Betong er svært fornøyd med avtalen som har kommet i stand. De ser frem til et godt samarbeid med Telenor og deres samarbeidspartnere.

– Vi er svært fornøyde med rammeavtalen med Telenor. Den er den største enkeltavtalen vi har inngått i Ølen Betong for betongvarer, sier Norekvål. 

– Leveringen av trekkekummer med et så stort omfang over hele Norge gir oss i betongvareavdelingen en ny og utfordrende jobb som vi ser frem til å starte opp med til høsten, sier Østenstad.

– Telenor er i gang med en storstilt modernisering der vi ruller ut fiber samt oppgraderer mobilnettet i hele Norge. Betongkummer spiller en viktig rolle i moderniseringen, og vi er svært fornøyd med å ha fått på plass en landsdekkende rammeavtale for betongkummer. Vi ser frem til et godt samarbeid, sier seksjonsleder i Telenor, Pål Lafton.

For mer informasjon, kontakt:

Knut Magne Østenstad, Salgsleder Betongvarer Ølen Betong AS - Tlf. 916 60 934

Lars Norekvål, Daglig leder Ølen Betong AS – Tlf. 930 15 544

Om Ølen Betong

Salgsleder betongvarer, Knut Magne Østenstad
Daglig leder i Ølen Betong, Lars Norekvål

– Ølen Betong er en av landets største betong- og betongvareprodusenter, med hovedkontor i Ølen ca. 5 mil øst for Haugesund (E 134). Bedriften ble etablert i 1974. Med over 45 års erfaring kan vi stille med høy kvalitet og kompetanse, slik at våre kunder skal bli fornøyde, sier daglig leder Lars Arvid Norekvål. 

 – Vi kan levere betong, elementer og betongvarer til større og mindre prosjekter i hele Norge.

Ølen Betong ble i 2017 en del av Nordic Concrete Group som har 60 blandeverk og fabrikker i alle deler av Norge. Her inngår flere mobile blandeverk for ferdigbetong og en transportkapasitet på 450 kjøretøyer. Samlet omsetning i gruppen er på over 3 mrd. kroner.